Ledelse, strategi og museet

Ledelse

Julie Bouchet, museumsdirektør 
jub@museumns.dk, 2070 1756

Esben Aarsleff, Arkæologi
eaa@museumns.dk, 6181 5820

Ida Rosenstand Faurholdt, Nyere Tid
irk@museumns.dk, 6181 5811

Bestyrelse

Udpeget af museumsforeningerne:

  • Peter Brandi, formand, Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn
  • Lars Thomas Thomsen, næstformand, De historiske foreninger i Gribskov Kommune
  • Eva Vester, NoMus Nordsjællandsk Museumsforening

Udpeget af hjemkommunerne:

  • Caroline Victoria Christensen, Hørsholm Kommune
  • Louise Colding Sørensen, Hillerød Kommune
  • Pia Elly Godsted Foght, Gribskov Kommune

Kompetencemedlemmer:

  • Birgitte Meisner Nielsen, administrerende direktør, Fonden Esrum Kloster & Møllegaard
  • Rikke Macholm, tidl. Hillerød Byråd. 2014-2017 medl. af museets bestyrelse udpeget af Hillerød Kommune

Medarbejderrepræsentant:

  • Claudio Casati, museumsinspektør

Strategi

Download museets strategiplan 2023-2027 som pdf.

Handleplan

Download museets handleplan 2024 som pdf.

Museum Nordsjællands handleplan for 2024 hviler på museets strategiplan for årene 2023‐2027. Handleplanen beskriver de konkrete, overordnede opgaver, der skal udføres i 2024 inden for museumsarbejdets fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt opgaver i forbindelse med forvaltningen af museumslovens kapitel 8, der bl.a. omfatter museets sagsbehandling og undersøgelser i forbindelse med den fysiske planlægning.
Yderligere beskæftiger handleplanen sig med museets personalemæssige og økonomiske ressourcer.

Opgaver og ansvarsområde

Museum Nordsjælland er et arkæologisk og kulturhistorisk museum. Vores kerneopgaver er indsamling, forskning og formidling inden for Nordsjællands kulturhistorie – at sikre og synliggøre den kulturhistoriske arv. Vi er et statsanerkendt museum.

Museets geografiske ansvarsområde er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner. Ydermere har museet arkæologisk ansvar i Furesø, Halsnæs, Helsingør og Rudersdal kommuner.

Administration

Museet har hovedkontor på Frederiksgade 9, 3400 Hillerød, Tlf. 7217 0240 –  CVR. 3527 6696.

Der er desuden kontorer på Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm og Gasværksvej 21B, 3250 Gilleleje.

Årsregnskab

Regnskab 2022
Regnskab 2021
Regnskab 2020
Regnskab 2019
Regnskab 2018
Regnskab 2017
Regnskab 2016
Regnskab 2015
Regnskab 2014

Årsberetning

Årsberetning 2021
Årsberetning 2020
Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014

Vedtægter

Læs museets vedtægter.