Afdelinger

Arkæologi

Den arkæologiske afdeling beskæftiger sig med kulturarven fra de ældste tider og indtil 1900-tallet med fokus på jordfund. Vores undersøgelsesområde dækker således et stort spænd; fra 12.000 år gamle bopladsfund til anlæg fra 2. verdenskrig. Vi søger altid at aktualisere kulturarven og dens betydning for nutiden, gennem foredrag, udstillinger, åbent hus-arrangementer og anden formidling. Læs mere om ‘Arkæologi som værdiskaber.’

Museet har det arkæologiske ansvar i ni kommuner: Hørsholm, Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Helsingør, Halsnæs, Rudersdal, Furesø og Allerød. Vi samarbejder med alle kommuner omkring plansager, byggesager, landzonesager og andre henvendelser. Desuden gennemfører vi arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i henhold til Museumsloven, samt modtager detektorfund med henblik på Danefæ-vurdering.

Nyere Tid

Nyere Tid dækker perioden fra reformationen i 1536 til i dag. I Nyere Tids afdeling arbejder museets historikere med indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Så vores kulturarv undersøges og sikres.

Kulturarv er både genstande, historiske bygninger og levede liv. For at få viden om vores fælles fortid arbejder vi derfor med mange forskellige typer kilder. Det kan være genstande, malerier, arkivalier, bygninger, kort, fotografier og erindringer.

Museet samarbejder med kommunernes planmyndigheder om at udpege og sikre væsentlige bevaringsværdier i den fysiske planlægning. Derfor bliver museet inddraget, når der udarbejdes kommuneplaner, lokalplaner og ved ansøgninger om bygge- eller nedrivningstilladelser.

Nyere Tids ansvarsområde er kommunerne i Hørsholm, Hillerød, Gribskov, Allerød og Fredensborg.

Bevaring og Teknik

Bevaring og Teknik afdelingen beskæftiger sig med vedligeholdelse af bygninger og udearealer, servicering af museets lokaliteter og afdelinger, samt bevaring af museets samlinger.

Afdelingen indgår som det praktiske team ved museets publikumsaktiviteter og opsætning af udstillinger. Derudover varetager afdelingen også IT support for museet, samt opsætning og design af tryksager.