Arkæologi som værdiskaber

Fortiden er noget vi deler

Museum Nordsjælland varetager de arkæologiske undersøgelser indenfor museets ansvarsområde. Dermed sidder museet inde med en stor viden om det forhistoriske liv indenfor et undersøgt område. Denne viden er vigtig for os som fagpersoner, men den er lige så vigtig for bygherre og offentligheden; for fortiden er noget vi deler!

Det er Museum Nordsjællands ønske og ambition, at de arkæologiske fund og resultater skal være værdifuldt for flere end os selv, og derfor skal de ud og arbejde. De skal ikke bare kunne betragtes på afstand i montrer på museet, men bør også være tilgængelige på andre måder i det offentlige rum.

Arkæologi med et Twist

Vi ønsker kort sagt at gøre op med de konventionelle rammer for formidling af arkæologien. Denne arkæologiske formidlingsstrategi kalder vi ‘Arkæologi med et Twist’, som handler om at udfordre måden, vi formidler arkæologiske fund og resultater på.

Vi har store ambitioner om at indgå partnerskab med så mange forskellige aktører som muligt og gerne så tidligt i udviklings- og anlægsprocesserne som muligt; vi er således i dialog med kommuner, regioner, bygherrer, udviklere, arkitekter og andre kulturinstitutioner.

Fotoudstilling på Hillerød Torv.

Vores fokus er at få arkæologien indarbejdet i forståelsen af et område i bredeste forstand, hvad enten det handler om landskabsinteraktion, historiefortælling, identitetsskabelse, ejerskab og udforskning af samhørighed med fortiden. Det kan gøres på mange måder lige fra italesættelse, til inspiration i design og kunst, til traditionel formidling med historiefortælling, til landskabsudformning, til mere abstrakt forståelse af miljø og bæredygtighed før og nu. Arkæologien kan i virkeligheden bruges som den lim, der binder mange elementer i samfundet sammen.

For tiden arbejder vi sammen med Hillerød kommune, Region Hovedstaden, Hillerød Forsyning og diverse udviklere om at indarbejde arkæologien i fortællingen og brandingen af Favrholm med udgangspunkt i de arkæologiske narrativer for området, og disse skal indarbejdes på en lang række forskellige måder med en lang række tiltag.

Museet vil meget gerne rådgive om og idéudvikle, hvordan man kan anvende de arkæologiske fund og fortællinger i anlægsprojekter såvel som andre projekter. Så kontakt os gerne for mere sparring.

Arkæologi på arrangementet ‘Åbent Hospital’

Eksempler på formidling i det offentlige rum

Åbent hus på udgravninger.

➤ Formidling af mad i fortiden.

➤ Favrholm Tidsrejse, gå på opdagelse og hør fortællinger via QR kode.

Kulturspot formidlingscontainer, der flyttes rundt i hele vores ansvarsområde.

➤ Fotoudstillingerne der flyttes rundt i hele vores ansvarsområde: ‘Blik for detaljen’, ‘Kultur eller Natur?’, ‘Hvad siger fortiden?’, ‘Arkæologisk Guld’.

➤ Vandreture i samarbejder med diverse foreninger, turrækken ‘Ekspeditioner til historien’.

➤ Åbent hospital i samarbejde med Region Hovedstaden.

➤ Åbning af Favrholm station i samarbejde med BaneDanmark.

Pionercamp i samarbejde med Hillerød Kommune.

➤ Pionerruten Favrholm i samarbejde med Hillerød Kommune.

Plancheudstillinger.