Amatørarkæologer og fund

Museum Nordsjælland har et godt samarbejde med amatørarkæologer fra hele Nordsjælland. De indgår i museets udgravninger, hvor det kan lade sig gøre, og hjælper til med at få udgravet de mange fundrige gruber og kulturlag, som findes på udgravningerne.

Det er naturligvis meget afhængig af udgravningsaktiviteten, hvor man kan deltage i udgravninger.

Ønsker du at deltage som amatørarkæolog på museets udgravninger, skal der rettes henvendelse til museets arkæologiske afdeling eller til en af følgende arkæologi-foreninger:

Furesø Arkæologigruppe (FuArk)

Helsingør Gribskov Amatørarkæologiske Forening (HGAF)

SEMEL Detektorklub (SEMEL)

Detektorfund

▪ Alle fund indleveres til museet, som vurderer hvad der er Danefæ.
▪ Alt Danefæ skal afleveres. Mere om danefæ.
▪ Fund, som ikke erklæres Danefæ, overdrages til museet såfremt de har kulturhistorisk relevans for den enkelte lokalitet eller museet som helhed.

‘Skuffefund’

Skuffefund er en populær betegnelse for fund, der har ligget glemt og gemt et sted, men som bliver genfundet. Har du fundet en genstand i en skuffe eller på loftet? Har du arvet, fået noget forærende – eksempelvis stenøkser eller potteskår. Eller har du fundet noget spændende i haven, på stranden eller lignende, som du mener er gammelt?

Det er vigtigt, at vi bliver gjort opmærksom på fund, så vi kan få dem registreret og få noteret deres fundoplysninger. Kontakt os på mail eller telefon eller kig forbi på museet, så undersøger vi det nærmere. Det er ikke et krav, at man forærer museet genstanden, blot fordi man viser den til museet.

Aflevering af fund

Detektorfund kan afleveres på museets arkæologiske afdeling i Hillerød. Husk at træffe aftale inden du møder op, så den relevante arkæolog er til stede.

Fund i Allerød, Hillerød, Halsnæs Hørsholm, Rudersdal, Furesø og Fredensborg – kontakt

Esben Aarsleff, Afdelingschef, Arkæologi
Telefon: 61815820
e-mail: eaa@museumns.dk

Fund i Gribskov og Helsingør – kontakt

Kjartan Langsted, Museumsinspektør
Telefon: 61815826
e-mail: kla@museumns.dk

Hvis du går med detektor

Museet samarbejder med op mod 50 detektorfolk i Nordsjælland. Der afsøges både på udgravninger, på marker og i skove. Der er dog en række forhold, som alle detektorbrugere skal være opmærksomme på.

▪ Lodsejeren skal give tilladelse til detektorbrug.
▪ På udgravninger anses museet som lodsejer i forhold til detektorbrug.
▪ Fund må kun udgraves i pløjelaget. Fund fra underliggende strukturer må ikke tages op, da de derved tages ud af kontekst.
▪ Fund må ikke konserveres hjemme. Dette skal udføres af fagfolk.
▪ Alle fund skal påføres GPS-koordinater og opbevares i separate poser.