Undervisning i det fri

God start på en ny tid

Skoletjenesten på Museum Nordsjælland har samlet og udviklet en række undervisningsforløb og aktivitetsforslag, som kan afvikles udendørs enten af læreren selv eller med en underviser fra museet. Nogle undervisningsforløb er faste tilbud, som er tilgængelige hele tiden eller hvert år. Andre undervisningsforløb er Pop-Up tilbud, som kun udbydes en enkelt gang. Flere forløb egner sig til at indgå i tværfaglige forløb.

For nogle forløb består undervisningsmaterialet af en grundtekst og en række forslag til aktiviteter, som skal udføres i det fri, når det passer dig. Du kan få tilsendt undervisningsmateriale og aktivitetsforslag ved at henvende dig til kontaktpersonen, der står for det enkelte undervisningsforløb. her kan du også få svar på eventuelle spørgsmål. Andre forløb kræver tilmelding – hvilke og hvordan står under det enkelte undervisningsforløb.

Vi håber, I får gode oplevelser i det fri.

 

Faste undervisningsforløb

Lokalhistorie: Slottet der forsvandt (udendørs)

Lokalhistorisk undervisningsforløb om Hirschholm Slot, der engang udgjorde livsnerven for Hørsholm by og alle de små landsbyer omkring. Aktivitetsforslagene er udviklet med henblik på at kunne foregå udenfor, og kunne afvikles af lærerne selv eller med en underviser fra Museum Nordsjællands skoletjeneste. (0.-6. klasse)

Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård – Uge 36-40

På en mark mellem Mortenstrupgård og Usserød Å har Museum Nordsjælland opført en boplads fra jægerstenalderen med rekonstruktioner af stenalderhytter, ildsted, køkkenmødding m.v. Stenalderbopladsen anvendes som et historisk værksted, hvor skoleelever fra Hørsholm Kommune kan opleve en dag i jægerstenalderen. (0.-10. klasse)

På sporet af parforcejagt og verdensarv

Store Dyrehave (Hillerød), Gribskov, Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 2015. Men hvad er parforcejagt? Og hvorfor er Parforcelandskabet kommet på verdensarvslisten? Hvad er en verdensarvsliste og hvad er UNESCO? Det er de spørgsmål, som ”På sporet af parforce og verdensarv” giver eleverne svar på. (3.-6. klasse)

God start på en ny tid

I en lille serie humoristiske videofilm under overskriften God start på en ny tid giver formidlingsinspektør Ingeborg Philipsen forslag til, hvordan man kan finde inspiration i historien til at håndtere de nye tider i en let atmosfære, der kan tage brodden af alvoren. (børnehaver og 0.-3. klasse)

Ekspeditioner til Fortiden

Spredt ud over hele Nordsjælland er der utroligt mange steder, hvor man kan se spændende fortidsminder eller oldtidslandskaber. I dette undervisningsforløb kan eleverne lære, hvordan de selv finder frem til de lokale fortidsminder, og der er forslag til, hvordan fortidsminderne aktivt kan anvendes i undervisningen. (3.-9. klasse samt ungdomsuddannelserne)