Tidsskrift: Gransk


Gransk er et online tidsskrift om Nordsjællands fortid og historie gjort tilgængeligt af Furesø Museer, Museerne Helsingør, Museum Nordsjælland og Rudersdal Museer.

Gransk er et forskningsbaseret tidsskrift, der handler om Nordsjælland og sætter Nordsjælland i perspektiv. Artiklerne i Gransk er fagfællebedømte indenfor fagområderne arkæologi, etnologi og historie og alle er velkomne til at læse og referere til artiklerne. Bag tidsskriftet står en række museer, men redaktionen modtager gerne artikler eller forslag til emne fra personer eller institutioner uden for disse museer.

2023

Et åbent hjem? og Destination Helsingør.

2022

”…at agtes lige ved de udi Hans Majestæts Riger og Lande Indfødde” af Emma Barnhøj Jeppesen, museumsinspektør ved Immigrantmuseet.

Indlandsbopladser fra TNI i Nordsjælland, af Esben Aarsleff og Claudio Casati, Museum Nordsjælland.

2021

Dette særnummer af Gransk sætter fokus på udviklingen i byerne ved Øresund på den tid, hvor begge sider af sundet tilhørte det danske rige. Der er lagt særlig vægt på at inddrage den arkæologiske viden, som er frembragt ved udgravninger i disse byer.

Indledning af Af Liv Appel, mag.art. i forhistorisk arkæologi, museumsinspektør på Museum Nordsjælland, og Anders Reisnert, Stadsantikvarie i Malmö Emeritus.

Öresund som en medeltida och tidigmodern stadsregion af Anders Andrén, professor i arkeologi, Stockholms Universitet.

Region og gateways – Øresundsbyer i middelalderen af Bjørn Poulsen, professor, dr. phil., Historie, Aarhus Universitet.

Øresundstoldregnskaberne 1497-1857 – en kilde til international, regional og lokal skibsfart og varetransport af Erik Gøbel, historiker, fhv. seniorforsker på Rigsarkivet.

Navigation and shipping in the Sound during the Middle Ages af Carsten Jahnke, Associate professor, The Saxo Institute, University of Copenhagen.

Helsingborg – var fanns den äldsta staden? – myten om högstaden och urbaniseringen af Joakim Thomasson, PhD.-studerande Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Dragør – fra markedsplads til søfartsby af Niels-Knud Liebgott, arkæolog og tidligere museumsdirektør på Rosenborg og Amalienborg.

København – et nyt arkæologisk blik på byens oprindelse af Jane Jark Clausen, arkæologisk leder – administration og udgravning på Københavns Museum.

Landskrona – ur teoretisk synvinkel af Stefan Larsson, arkeolog, Kulturen, Lund.

Helsingør – fra færgested til sundtoldsby af Liv Appel, mag.art. i forhistorisk arkæologi, museumsinspektør på Museum Nordsjælland.

Malmö – en stad vid Öresund af Anders Reisnert, Stadsantikvarie i Malmö Emeritus.

Skanör och Falsterbo – två städer i skuggan av Skånemarknaden af Anders Reisnert, Stadsantikvarie i Malmö Emeritus.

2020

Den tyske kirkes jord på Sanden i Helsingør af Liv Appel, Peter M. Christensen og Torben Bill-Jessen: Nye undersøgelser og udgravninger, der kaster lys over bebyggelsen Sanden.

Tjenere for den lidende menneskehed af Anders Bank Lodahl. I første halvdel af 1900-tallet udfordrede Skodsborg Badesanatorium den etablerede orden i massagebehandlingen.

Yngre bronzealders bosættelser i Nordsjælland af Jakob Schlein Andersen. Bronzealderen er historien om mægtige høvdinge gravlagt i imponerende gravhøje, der endnu kan ses i landskabet.

Folkeskolen mellem land og by i Nordsjælland 1920-1925 af Hans Jørgen Winther Jensen. Artiklen her er tænkt som første led i projekt om nordsjællandsk velfærdshistorie og identitet.

Brandulykken i ventilgraven – Et mikrohistorisk studie af Helsingør Skibsværft af Niels Hein. Den 13. marts 1963 sker en voldsom brandulykke på Helsingør Skibsværft.

At udstille grave – formidlingen af jægerstenalderens grave på museer af Sabine Thrane. Sigtet for denne artikel er at undersøge og diskutere udstillingspraksis og formidlingsbrug i forhold til jægerstenalderens grave.