Tidsskrift: Gransk


Gransk er et online tidsskrift om Nordsjællands fortid og historie gjort tilgængeligt af Furesø Museer, Museerne Helsingør, Museum Nordsjælland og Rudersdal Museer.

Gransk er et forskningsbaseret tidsskrift, der handler om Nordsjælland og sætter Nordsjælland i perspektiv. Artiklerne i Gransk er fagfællebedømte indenfor fagområderne arkæologi, etnologi og historie og alle er velkomne til at læse og referere til artiklerne. Bag tidsskriftet står en række museer, men redaktionen modtager gerne artikler eller forslag til emne fra personer eller institutioner uden for disse museer.

Seneste artikler

Den tyske kirkes jord på Sanden i Helsingør af Liv Appel, Peter M. Christensen og Torben Bill-Jessen: Nye undersøgelser og udgravninger, der kaster lys over bebyggelsen Sanden.

Tjenere for den lidende menneskehed af Anders Bank Lodahl. I første halvdel af 1900-tallet udfordrede Skodsborg Badesanatorium den etablerede orden i massagebehandlingen.

Yngre bronzealders bosættelser i Nordsjælland af Jakob Schlein Andersen. Bronzealderen er historien om mægtige høvdinge gravlagt i imponerende gravhøje, der endnu kan ses i landskabet.

Folkeskolen mellem land og by i Nordsjælland 1920-1925 af Hans Jørgen Winther Jensen. Artiklen her er tænkt som første led i projekt om nordsjællandsk velfærdshistorie og identitet.

Brandulykken i ventilgraven – Et mikrohistorisk studie af Helsingør Skibsværft af Niels Hein. Den 13. marts 1963 sker en voldsom brandulykke på Helsingør Skibsværft.

At udstille grave – formidlingen af jægerstenalderens grave på museer af Sabine Thrane. Sigtet for denne artikel er at undersøge og diskutere udstillingspraksis og formidlingsbrug i forhold til jægerstenalderens grave.