Bygningskulturarv

Bevaringsværdier

I samarbejde med kommuner og stat arbejder museet for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Det drejer sig eksempelvis om bevaringsværdige huse og kulturmiljøer.

Museumslovens kapitel 8

Museum Nordsjælland er en forvaltningsmyndighed – dvs vi er ansvarlige for administration af bestemmelserne i Museumslovens kapitel 8, der vedrører sikringen af vores kultur- og naturarv.

Museet rådgiver planmyndigheder og bidrager med at udpege, undersøge og dokumentere bevaringsværdier. Vi gennemgår lokalplanforslag, bygge- og anlægssager, kommuneplanforslag mm. med henblik på at varetage kulturhistoriske interesser.

Museet arbejder sammen med kommunerne, så vi sikrer en tidlig inddragelse i udarbejdelsen af lokalplaner, arkitekturpolitik, udpegning af kulturmiljøer og lignende.

Ansvarsområde

Nyere Tids afdeling dækker kommunerne i HørsholmHillerødGribskovAllerød og Fredensborg.

Mere information

Database over Fredede og bevaringsværdige bygninger fra Slots- og Kulturstyrelsen.