Forskningsartikler

Arkæologi

Fagfællebedømte artikler, der er udkommet – optaget på den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Appel, L. 2021. The archaeology of Elsinore and the Sand. I: URBAN DIASPORA. The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden Archaeology – History – Science. (ed.) Jette Linaa. Jysk Arkæologisk Selskabs publikationer 112, s. 95-116.

Appel, L. & J. Linaa 2021. The townscape of Elsinore. Reconstructing the street layout, plot structure and population profile of a demolished part of town. I: URBAN DIASPORA. The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden Archaeology – History – Science. (ed.) Jette Linaa. Jysk Arkæologisk Selskabs publikationer 112, s. 119.-149.

Appel, L. (Hald et al.) 2020. Fragments of meals in eastern Denmark from the Viking Age to the Renaissance: New evidence from organic remains in latrines. I: Journal of Archaeological Science: Reports 31, s. 1-21.

Appel, L. & J. Olsen 2015: Rich Bronze Age graves and hoards- an indicator of mobility. An investigation from the parish of Blistrup in Northern Zealand, Denmark. In: Forging identities: The mobility of culture in Bronze Age Europe. Report from a Marie Curie project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus University, Moesgaard 2012. Aarhus Universitet, Moesgaard 5-8 june 2012, s. 7-16. British Archaeological Reports Ltd.

Axboe, M. & Grønnegaard, T. 2019. Migration Period Jewellery from Høvlsbakke, Northeastern Zealand. I: Neue Studien zur Sachsenforschung Band 8, s. 55-64.

Bennike, O., Pantmann, P. & Aarsleff, E. 2017. Holocene development of the Arresø area, north-east Sjælland, Denmark. © 2017 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 65, pp. 25–35.

Bennike, O., Pantmann, P. & Aarsleff, E. 2020. Lateglacial and Holocene floras and faunas from the Salpetermosen area, north-east Sjælland, Denmark. Bulletin of the geological society of Denmark, vol. 68, pp. 231-244.

Pantmann, P. 2018. Vådbundsudgravninger i Danmark. Integrér nu vådbundsområderne i den almene arkæologiske praksis! Arkæologisk Forum nr. 37, s. 35-44.

Fagfællebedømte artikler, der er udkommet – ikke optaget på BFI

Appel, L. 2017. Carved ship images from the Bronze Age barrows of north-eastern Zealand: on the trail of Bronze Age farmer-fishers and seafarers. In: Bergerbrant and Wessman (red.): New Perspectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015. Archaeopress Archaeology, Oxford, s. 253-266.

Appel, L., P. M. Christensen & T. Bill-Jessen 2020. Den tyske Kirkes jord på Sanden i Helsingør – byudvikling på kongeligt initiativ 1576-1633. GRANSK 2020 I // Online tidsskrift udgivet af Rudersdal Museer, Museum Nordsjælland, Museerne Helsingør og Furesø Museer, s. 2-34.

Pantmann, P. 2014: Nøglekvinderne. I: Coleman & Løkke (red.): Kvinner i vikingtid. Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press, s. 29-56.

Pantmann, P. 2020. Lyse sten – et udfordrende arkæologisk fænomen med potentiale. Gefjon 5, s. 2-83.

Schlein Andersen, J. 2018. Yngre bronzealders bosættelser i Nordsjælland. GRANSK 2019 I // Online tidsskrift for Rudersdal Museer, Museum Nordsjælland, Museerne Helsingør og Furesø Museer, s. 72-108.

Ph. d. Afhandling

Pantmann, P. 2020. Defining Wetlands Theoretical perspectives on wetland living with case studies from early Iron Age in North Zealand, Denmark. Afleveret 15. November 2019. Forsvaret 21. Februar 2020.

Fagfællebedømte artikler, der endnu ikke er udkommet

Langsted, K. 2018. Torup – en landsby der forsvandt. Hikuin. På BFI.

Ikke fagfællebedømte forskningsartikler

Jensen, O. L. 2016: Double burials and cremations from the Late Mesolithic Site of Nivå 10, Eastern Denmark. Tagungen des Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). Band 13: Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities. Mesolithische Bestattungen – Riten, Symbole und soziale Organisation früher postglazialer Gemeinschaften (Intern. Conference Halle/Sa., 18.-21.9.2013). (eds) Judith M. Grünberg, Bernhard Gramsch, Lars Larsson, Jörg Orschiedt and Harald Meller | Erscheinungsjahr: Halle (Saale) 2016, s. 95-107.

Kramer, F. E. 2015. Esrum Klosters Grangier – en ny tolkning. I: Jørgensen, J. A. & Thomsen, B. (red.) Esrum Klosters storhed og fald, s. 74-116. Udgiver: Esrum Kloster.

Langsted, K. 2015: Nye arkæologiske undersøgelser på Esrum Kloster. I: Jørgensen, J. A. & Thomsen, B. (red.) Esrum Klosters storhed og fald, s. 126-139. Udgiver: Esrum Kloster.

 

Nyere Tid