Fund og genstande

Detektorfund

▪ Alle fund indleveres til museet, som vurderer hvad der er Danefæ.
▪ Alt Danefæ skal afleveres. Mere om danefæ.
▪ Fund, som ikke erklæres Danefæ, overdrages til museet såfremt de har kulturhistorisk relevans for den enkelte lokalitet eller museet som helhed.

‘Skuffefund’

Skuffefund er en populær betegnelse for fund, der har ligget glemt og gemt et sted, men som bliver genfundet. Har du fundet en genstand i en skuffe eller på loftet? Har du arvet, fået noget forærende – eksempelvis stenøkser eller potteskår. Eller har du fundet noget spændende i haven, på stranden eller lignende, som du mener er gammelt?

Det er vigtigt, at vi bliver gjort opmærksom på fund, så vi kan få dem registreret og få noteret deres fundoplysninger. Kontakt os på mail eller telefon eller kig forbi på museet, så undersøger vi det nærmere. Det er ikke et krav, at man forærer museet genstanden, blot fordi man viser den til museet.

Aflevering af fund

Detektorfund kan afleveres på museets arkæologiske afdeling i Hillerød. Husk at træffe aftale inden du møder op, så den relevante arkæolog er til stede.

Fund i Allerød, Hillerød, Halsnæs Hørsholm, Rudersdal, Furesø og Fredensborg – kontakt

Esben Aarsleff, Afdelingschef, Arkæologi
Telefon: 61815820
e-mail: eaa@museumns.dk

Fund i Gribskov og Helsingør – kontakt

Kjartan Langsted, Museumsinspektør
Telefon: 61815826
e-mail: kla@museumns.dk

Hvis du går med detektor

Museet samarbejder med op mod 50 detektorfolk i Nordsjælland. Der afsøges både på udgravninger, på marker og i skove. Der er dog en række forhold, som alle detektorbrugere skal være opmærksomme på.

▪ Lodsejeren skal give tilladelse til detektorbrug.
▪ På udgravninger anses museet som lodsejer i forhold til detektorbrug.
▪ Fund må kun udgraves i pløjelaget. Fund fra underliggende strukturer må ikke tages op, da de derved tages ud af kontekst.
▪ Fund må ikke konserveres hjemme. Dette skal udføres af fagfolk.
▪ Alle fund skal påføres GPS-koordinater og opbevares i separate poser.

Amatørarkæologer

Løs mere om museets samarbejde med amatørarkæologer.

Nyere tids historie

Museets afdeling for Nyere Tid modtager genstande, der er relevante for vores specialer og ansvarsområde. For at vi kan tage en genstand ind i samlingen, er det nødvendigt, at vi får beskrevet dens historie.
For eksempel: Hvem har brugt og ejet genstand, hvornår, hvor, hvordan er den brugt, er der fotos der viser genstanden i brug.

Vi kan være nødt til at takke nej til genstande, der ikke har relevans for museets specialer og ansvarsområde, eller som vi har mange af i forvejen.

Nyere Tids ansvarsområde er kommunerne i Hørsholm, Hillerød, Gribskov, Allerød og Fredensborg.

Ønsker du at donere en genstand til museet?

Kontakt venligst afdelingsleder for Nyere Tid, Ida Rosenstand Klahn, tlf. 61815811 / irk@museumns.dk