Kulturhavn Gilleleje

Særudstilling i Kulturhavn Gilleleje: Vraggods

Ny udstilling i Kulturhavn Gilleleje – på bibliotekets førstesal. Museum Nordsjælland fortæller om vraggods på nordkysten gennem tiden.

Udstillingen er gratis og kan besøges alle ugedage fra d. 12. marts 2024.

Handlen igennem Kattegat intensiveredes fra middelalderen og frem. Dengang gjorde begrænsede navigationsmidler, at det var nødvendigt for skibene at holde sig nær land. Dette gjorde dem sårbare overfor strandinger på ukendte rev, især i forbindelse med storme. Vraggodset er desuden med til at fortælle historien om, hvordan handlen udviklede sig fra handel med lokale varer, til at der blev udsendt store skibe til kolonierne, som skulle hjembringe dyre krydderier, silke og andre prestigefyldte varer.

Spansk amfora i garnet

Igennem tiden har lokale fiskere fra Gilleleje ofte fået spor fra tidligere tiders handel i deres garn som bifangst. Sidste år fik fiskekutteren ‘Soraya’ således en spansk olivenolie amfora fra 1500-tallet i sit garn, og i denne anledning fremviser museet dele af sin samling af vraggods opsamlet i Kattegat. De udstillede krukker, der engang lå glemt på havets bund, fortæller historier om tabte laster og skibbrudne skæbner.

Disse genstande belyser den risikofyldte sejlads gennem Kattegat og den evige kamp mod naturens luner.

Forlis på den nordsjællandske kyst

Udstillingen fortæller bl.a. historien om tre forlis på den nordsjællandske kyst, fra 1300-tallet frem til slutningen af 1700-tallet, og om kampen for at redde de nødstedte sømænd i land, i en tid hvor redning afhang af private menneskers initiativ og mod, og som illustrerer det tætte bånd mellem søfolk og kystsamfundene.

Fotos: strandingen af ‘Zephyr’ d. 14. oktober 1921. Gribskov Arkiv.