Hørsholmarkivet

➤ Åbent: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 12-16. Sommerferie lukket i juli.

➤ Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm.

➤ 6181 5799, hoarkiv@museumns.dk

➤ Handicap-egnet. Ring for aftale, så vi kan være behjælpelige ved besøg.

Der er adgang til arkivets store samlinger af fotos og arkivalier ved fysisk fremmøde. Du kan også se nogle af arkivets mange fotos på arkiv.dk eller læse historier om Hørsholm gennem tiderne under ‘Hørsholm Historier’

Hvem er vi og hvad laver vi?

Hørsholmarkivets vigtigste opgave er at stille den enestående samling af arkivalier, fotos, film og lydoptagelser til rådighed for selvstudium her på arkivet.
Vi hjælper dig med at få svar på dine lokalhistoriske spørgsmål om Hørsholm og omegn.

Hvad har vi?

Arkivet rummer kun materiale fra Hørsholm Kommune; men emnemæssigt og tidsmæssigt spænder vore samlinger vidt. Det ældste originale arkivalie er et fæstebrev fra 1759; men vi har også avisen fra i går.

Hvad angår emner, dækker vi ligeledes bredt: Vi har slægtshistoriske arkivalier, arkiver fra lokale virksomheder, som f.eks. Den militære Klædefabrik og arkiver fra lokale institutioner som f.eks. Hørsholm Skole.

Fotografier

Den hyppigst anvendte del af samlingerne er den meget store samling af fotografier, hvoraf det ældste er en såkaldt daguerreotypi fra før 1880, der viser en lokal gårdmand og sognefoged, og det nyeste er det digitale foto, vi lige har taget af en bygning, der står foran nedrivning. 
Emnerne er alt, hvad man gennem mere 125 år har fotograferet: Bygninger af enhver art, grupper af mennesker forsamlet til familiefester, enkeltpersoner eller par hos fotografen i en højtidelig anledning og folk i arbejde.

Jordbær plukkere Hørsholm, Hørsholm Lokalarkiv, 1920'erne

Jordbærplukkerne i 1920’erne.

Søg i Hørsholmarkivets database

Søgning i arkiv.dk

Hvordan får du adgang til materialet?

Du kan møde op i arkivet i vores åbningstid og via indholdsfortegnelser finde frem til det materiale, som du er interesseret i. Så vil vi finde det frem til dig. Der kan dog være tilfælde hvor du ikke vil kunne se materialet, fordi vi overholder arkivlovens regler, hvad angår tilgængelighed. Læs mere her om tilgængelighed.

Du kan også e-maile eller ringe til os i åbningstiden. Hvis vi har materialet, sørger vi for, at det er taget frem, når du kommer. Du skal dog være klar over, at der er ventetid såvel på svar som på at få materialet frem. Materialet kan du studere her, og du kan eventuelt kopiere eller affotografere det.
Bor du langt væk, eller er du på grund af handicap eller lignende forhindret i selv at møde op, er der mulighed for, at vi gennemgår materialet og finder svar på dine spørgsmål, som vi så meddeler dig. I så tilfælde, må du forvente en del ventetid.

Hvor har vi materialet fra?

Vores materiale stammer udelukkende fra frivillige afleveringer fra privatpersoner, og vi modtager stadig materiale, selvom pladsmanglen er følelig. Læs mere her om hvordan du kan hjælpe med at bevare lokalhistorien: Afleveringer til lokalarkiverne.

Bevaringsarbejdet

Hørsholmarkivet har opgaven med at gennemgå planmateriale fra kommuner og regioner såvel som byggesager fra de to kommuner, Fredensborg og Hørsholm, med henblik på at sikre bevaring og dokumentation af bygninger og kulturmiljøer.
Arkivet er medlem af Organisationen Danske Arkiver og HOKA – Hovedstadsområdet Kulturhistoriske Arkiver.