Aflever materiale

Lokalarkiverne modtager arkivalier fra private, virksomheder og organisationer

Hvorfor aflevere materiale til lokalarkiverne?

Almindelige menneskers hverdagshistorie står i centrum for lokalarkivernes indsamling og arbejde. Derfor; tænk en ekstra gang før noget smides ud.

Kontakt meget gerne arkivet hvis du har fotos, breve, dagbøger eller andre materialer. Disse ting kan have stor betydning når man skal forstå fortidens hverdagsliv. En glemt fortid er ingenting, kun bevaret viden kan skabe historien.

Husk at den nære historie også er vigtig at bevare. Arkiverne modtager i princippet materialer fra i går og bagud.

Hvad sker der med afleveret materiale?

Arkivet passer godt på det materiale vi modtager. Det bevares sikkert i magasiner med klimastyring.
Lokalarkiverne har dog ikke ubegrænset med hyldeplads, og hvis ikke andet aftales ved afleveringen, forbeholder vi os ret til at kassere i materialet.

Den type materiale, som kasseres er typisk trykt materiale, som eksisterer i mange eksemplarer. Eks. aviser eller postkort med i forvejen kendte motiver.

Hvordan bruges materiale?

Formålet med at opbevare og passe på fortiden er at vore gæster kan bruge materialet. Materiale stilles derfor til rådighed efter arkivlovens bestemmelser.

Offentlige arkivalier – eksempelvis kommunale og menighedsrådsarkivalier – er omfattet af arkivloven. De er normalt tilgængelige, når de er 20 år gamle. Indeholder de personlige oplysninger – eksempelvis om økonomiske eller sociale forhold – er de dog først tilgængelige efter 75 år.

Private arkivalier – fra foreninger, virksomheder eller personer – er ikke omfattet af arkivloven. De er til gengæld omfattet af de aftaler om tilgængelighed, som arkivet har indgået med den enkelte giver.

Tilgængelighed

Offentlige arkivalier

  • ikke personlige sager er tilgængelige efter 20 år
  • personlige sager er tilgængelige efter 75 år

Private arkivalier

  • efter individuelle aftaler

Hvad er en arkivalie?

Det er fotografier, lyd og video/filmoptagelser, protokoller, breve, bøger, kort, tegninger, malerier, plakater, elektronisk data med mere, hvor fra historien udledes.

Hørsholm Lokalarkiv modtager materiale fra det område, der afgrænses af Hørsholm Kommune.

Foto fra Hørsholm Lokalarkiv, afleveret foto