Se 10.000 fotos fra din lokale historie

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022

Det har altid undret mig, når folk sagde: ‘Historie interesserer mig ikke.’

For vi er jo alle historie. Vi er alle formet af vores biologiske (dna) historie, af vores sociale historie og de personlige valg, vi har taget i vores egen historie. Og vores valg nu og i fremtiden former vores egen historie. Så hvordan kan man ikke interessere sig for historie?

Nu kan du hjemme i din Putin-kolde stue se 10.000 fotos fra Hørsholms historie på arkiv.dk. Mange af dem vil direkte eller indirekte være fotos af dig – din lokale historie. For ligesom du er fanget i og af historien lever du jo også et sted. For tiden i Hørsholm Kommune.

10.000 fotos af dette steds historie har Hørsholm Lokalarkiv scannet og registreret. Og det er vel at mærke kun en brøkdel af arkivets billedsamling. Det vigtigste og mest tidskrævende arbejde i den proces består i at berige de scannede fotos med de relevante oplysninger. Hvornår er fotografiet taget? Af hvem? Hvem ser vi på billedet? Hvor er det taget? Hvad er det for bygninger, veje, skove og marker vi ser? Hvorfor eller i hvilken anledning er det taget?

Walthers Grill fra 1973 er et af de mest populære af Hørsholm Lokalarkivs fotos på arkiv.dk.

Når Hørsholm Lokalarkiv modtager et foto, får vi tit disse oplysninger; men vi er nødt til at kontrollere oplysningerne. Undertiden er oplysningerne mildest talt mangelfulde, og vi må i gang med vores research. I dette arbejde har de frivillige været en stor og absolut uundværlig hjælp.

Over 125.000 gange er et af de 10.000 fotos blevet set i 2022. Så hvis du besøger arkiv.dk og søger efter fotos fra Hørsholm Lokalarkiv er du ikke alene. Her kan du finde fotos fra de lokale skoler gennem tiderne, fra nogle af kommunens børnehaver, ligesom du kan genkalde dig minder fra de gange, hvor du har indtaget din frokost på Cafe – fodkold ved at se på fotos fra Walthers Grill. Hvis du er togpendler, kan du mindes din irritation over forsinkede eller aflyste tog ved at se togfotos fra Rungsted Kyst Station.

Du kan også opsøge din historie ved at læse de små historier under ‘Hørsholm Historier’.

Merete Carstens 28. september 2022. Merete Carstens er uddannet bibliotekar og var leder af Karlebo Lokalhistorisk Arkiv, senere Fredensborg Arkiverne 1984-2010. Merete Carstens har siden 2011 ydet en uvurderlig indsats på Hørsholm Lokalarkiv med at scanne og registrere fotos. Vel at mærke som frivillig.

Simon Spies’ gravsted fra ca. 1990, er for tiden det mest populære foto blandt Hørsholm Lokalarkivs fotos på arkiv.dk.