Til eleverne

 

Museum Nordsjælland har forskellige tilbud til dig, som går i skole. Det kan være opgaver, som din lærer siger du skal downloade og arbejde med. Det kan også være, at du har brug for hjælp til din projektopgave i 9. klasse eller gerne vil i erhvervspraktik på museet.

Projektopgave

Hvis du skal skrive en projektopgave, hvor historie indenfor nyere tid eller arkæologi og oldtid er en del af emnet, er du velkommen til at kontakte Museum Nordsjælland.  Vi kan måske hjælpe med informationer og inspiration til din opgave – selvom vi selvfølgelig ikke skriver hverken din disposition eller opgave for dig. Og gør det i god tid, så vi ikke er optaget af andre opgaver på museet. Vi ved ikke alt, men vi ved rigtig meget om den lokale historie og arkæologi i Nordsjælland og hvordan den er påvirket af Danmarkshistorien.

Arkæologi omhandler f.eks. oldtidens perioder fra stenalder til vikingetid, men der arbejdes også med arkæologi i senere perioder som middelalder og renæssance og helt op til nutiden.

Historie indenfor nyere tid – dvs. fra middelalder indtil nu – omhandler f.eks. oplysningstiden og enevælden, landboreformerne, byhistorie, industrialiseringen, de lokale skolers historie og meget andet.

Er du interesseret i arkæologi og oldtid, så kontakt Mette Palm på mph@museumns.dk tlf. 4045 2028.

Er du interesseret i nyere tids historie, så kontakt Charlotte Mortensen cmm@museumns.dk tlf. 6181 5825.

Erhvervspraktik

(8.-10. klasse)

Museet tilbyder, at du kan komme i praktik som arkæolog. Praktikken finder kun sted i uge 40. Du kan læse mere om indholdet, ansøgningsfrister mv. i opslaget I praktik som arkæolog.

Hvis du gerne vil i praktik som historiker og se, hvordan vi formidler historien enten på Hillerød Bymuseum eller Hørsholm Egns Museum, er du velkommen til at henvende dig til Charlotte Mortensen cmm@museumns.dk tlf. 6181 5825. Om en praktik er mulig afhænger af, hvornår din praktik skal foregå og hvilke opgaver vi er i gang med.

Elevopgaver

Museet har forskellige opgaver, som passer til noget af den undervisning, du får på skolen eller på museet.

Du kan se de forskellige elevopgaver her.