Nakkehoved Fyr

Åbningstider og adresse

Alle dage, kl. 11-16 i sommerferien d. 1. juli – 11. august.

➤ Entré: voksne 40 kr. Børn og unge under 18 år gratis.
➤ Fyrvejen 25 A, 3250 Gilleleje. Museumsværten kan kontaktes på 6181 5834 i åbningstiden.

Udsigt, strand, natur og fyrhistorie

‘At se det Smukkeste, det havde man os lovet – vi saae det også, da vi kom til Nakkehoved.’

Oplevelser
Se en af sommerlandets bedste udsigter fra toppen af fyrtårnet.
Udforsk det naturskønne område, se de høje skrænter og leg på stranden. Gå tur langs vandet ad Fyrstien.

Historien
Fyrhistorisk Museum giver historien bag Nakkehoved Fyr, som stadig er i brug. Med sin højde på 21 m kan fyret ses 46 km til havs.

Mad & butik
Kolde og varme drikke – og Hansens Is. Der er borde og bænke omkring fyret. Egen mad må gerne medbringes. 
Museumsbutik har souvenirs, gammeldags legetøj, bøger, postkort og plakater.

Book et besøg

➤ Åben efter aftale. Kontakt os for booking af særarrangementer og rundvisninger i museets udstillinger. Tlf. 7217 0240 / post@museumns.dk.

➤ Desværre ikke handicap-egnet.
Skoletjenesten er åben hele skoleåret.

Fyrene på Nakkehoved

Nakkehoved Vestre og Østre fyr blev etableret for at lede skibsfarten forbi de farlige grunde ved Gilleleje, der ofte førte til strandinger. I dag er Nakkehoved Fyr (Vestre fyr) stadig i brug og med sin højde på 21 m kan det ses 46 km til havs.

Du kan komme ud på platformen rundt om lanternehuset og på nært hold se den store 3-fags linse fra 1898. Oplevelsen krones af den pragtfulde udsigt over Gribskov kommune og det blå hav, hvor solen og skyformationer spejler sig i vandet med Sverige og Kullen i baggrunden.

Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved fortæller den danske – og den lokale – fyrhistorie fra Frederik 2. oprettede Det Kongelige Danske Fyrvæsen i 1560 til i dag.

Nakkehoved Østre Fyr er renoveret som lukket kulfyr fra år 1800 og er åbent for publikum når vejret tillader det.

Cronborg’s forlis

Skibene, der i ældre tid sejlede rundt om Skagen og ned gennem Kattegat mod Øresund og Østersøen, havde i mørke og dårligt vejr kun fyrene på Skagen, Anholt og Kullen at navigere efter. Det var derfor en hjælp, da man kunne indvi to fyr på Nakkehoved i 1772. Fyrene var hhv. 7,5 m og 6,5 m høje med åbne kulbål i en jernkurv på toppen. Søkortene var imidlertid i ældre tid meget mangelfulde, så erfaring og særligt kendskab til farvandet spillede stadig en stor rolle.

Kaptajn James Tennent gik på grund med sit skib Ostindiefareren ‘Cronborg’ nordøst for fyrtårnene på Nakkehoved den 17. juni 1797. I løbet af dagen blæste det op til storm. Søen rejste sig mere og mere og anrettede den ene ødelæggelse efter den anden.
Vandmasserne stod ind over skibets dæksplanker og stormen rev i masten. Samme aften var Ostindiefareren ‘Cronborg’ slået til vrag på en af de farlige grunde nord for Gilleleje. Den kostbare last fra det fjerne østen var vurderet til 340.000 rigsdaler, et meget stort beløb på den tid.

Hvordan kunne denne katastrofe dog ske? Noget af forklaringen var, at fyrtårnene på Nakkehoved var ude af drift. Men hvad var der sket?

Få hele historien på Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved.

Om Nakkehoved Fyr

Nakkehoved-fyrene er tegnet af arkitekt G.D. Anthon, og blev bygget i 1772. Begge fyr er murede, firkantede fyr. Fyr er sammenbygget med gavlen på fyrpasserboliger. I dag er det kun det vestlige fyr som bruges og det kan i klart vejr ses mere end 40 km væk.

I 1800-tallet blev der eksperimenteret med nye lyskilder og fyrene på Nakkehoved blev bygget om, for at sikre bedre lys og nemmere betjening.

Christian Faber, der var fyrmester på Nakkehoved i perioden 1824 til 1845, etablerede i 1830erne et have anlæg ved Østre Fyr. Fabers Have blev berømt og fra midten af 1800-tallet et populært udflugtsmål for kongelige og det bedre borgerskab, der nød den flotte havudsigt og det fantastiske kystlandskab. Christian Faber er begravet i en gravhøj ved fyret.

De to velbevarede fyr på Nakkehoved er en sjældenhed både nationalt og internationalt og er derfor fredet.

Fyrenes funktioner i dag

Nakkehoved Vestre Fyr er stadig en del af fyrbetjeningen i de danske farvande.

Åbningstider

Alle dage i skolernes ferier og på helligdage.
Sommerferie d. 1. juli – 11. august.
Efterårsferie d. 12. oktober – 20. oktober.
Sæsonlukket fra oktober – marts.
Julestue lørdag d. 30. november og søndag 1. december.

Torsdag – søndag, kl. 11-16 uden for ferier.

Kik ned..

Udsigten er smuk – men kik også ned. Vær forsigtig og ansvarlig når du færdes ved de stejle skrænter. Færden i område er på eget ansvar.

Fotos

Drone fotos: Michael Bering.