Om skoletjenesten

Kom og få historien i hænderne

Deltagelse i et skoletjenesteforløb på Museum Nordsjælland giver først og fremmest mulighed for at konkretisere den undervisning, eleverne har på skolen. Undervisning i historie er oftest tekstbaseret med fokus på faglige, kognitive færdigheder. På Museum Nordsjælland lægger vi vægt på det taktile og bredt dannende møde med historien. Det sker f.eks. når eleverne får en hjortetakøkse i hænderne, skriver med blæk og pen eller mærker historien på egen krop gennem de genstande, der findes på museet eller på lokaliteter i området.

Konkretiseringen gælder også andre fag som matematik, når der arbejdes med gamle mål- og møntenheder, håndværk og design når gammelt værktøj og teknikker afprøves, eller natur og teknik når eleverne afprøver og undersøger, hvordan f.eks. en trævaskemaskine er indrettet og hvorfor, eller de skal finde ud af hvordan landskab og ressourcer så ud i oldtiden. Endelig giver et museumsbesøg også læreren lejlighed til at afprøve elevernes forståelse af det, der har foregået i undervisningen.

Det er ikke årstal, der er i centrum i vores formidling, men oplevelse af og med historien, som efterfølgende kan hjælpe eleverne til at sætte indre billeder på, hvad der ligger i begreber som stenalderen, 1700-tallet, 1950’erne, landboreformen, oplysningstid osv. Endelig tager museets undervisning udgangspunkt i det nære og i elevernes egen lokalhistorie. Det skaber ofte en anden fascinationskraft i tilgangen til fortiden og det faktum, at eleverne også selv er en del af historien

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem undervisningen på skolen og på museet, sådan at det, der er foregået på museet, kan bruges i undervisningen på skolen. Derfor gør vi meget ud af at tale med læreren inden besøget. Vi lægger også vægt på at skabe en tryg stemning og pirre nysgerrigheden, så alle får lyst og plads til at bidrage. Vores udgangspunkt er altid elevernes forhåndsviden – ikke bare den faglige men også deres egne erfaringer fra den nutid de lever i.

Hvad skal det hele så gøre godt for? Formålet er dannelse: Det skal alt sammen bidrage til, at eleverne får indsigt i og fornemmelse for, hvor de er kommet fra, hvor de er nu, og hvor de er på vej hen.

En skoletjeneste – flere undervisningssteder

Skoletjenesten på Museum Nordsjælland holder primært til i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm, som hver især kan tilbyde forskellige undervisningstilbud, der tager afsæt i museets arbejde med kulturhistorien. Der er to indgange til Skoletjenestens undervisningstilbud – enten geografisk, hvis nærheden er vigtig, eller emnemæssig, hvis du søger undervisningstilbud om bestemte tidsperioder eller emner.

Til nogle undervisningstilbud har vi elevmateriale, som ligger under punktet ”Til elever” på Skoletjenestens forside. Lærerintroduktion til brug af elevmaterialet er beskrevet under undervisningstilbuddet.

I menuen til venstre finder du flere informationer om tilmelding og pris, skoletjenestens underviserne, undervisningstilbud mv.

Har du spørgsmål eller ønsker er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Forenklede Fælles Mål

Skoletjenesten arbejder på at implementere læringsmålene fra Forenklede Fælles Mål i vores undervisningstilbud, så vores tilbud kan støtte op om undervisningen i klassen.