Elevopgaver mv.

Til nogle af vores undervisningstilbud er der knyttet føropgaver, for at understøtte elevernes udbytte af et besøg på museet. Det vil i så fald stå direkte ved beskrivelsen af undervisningsforløbet under punktet “Føropgave”.

Andre elevopgaver kan benyttes i klassen uden at I følger et besøg på museet. Dem finder du nedenfor sammen med en lærervejledning, retteark etc. Opgaverne kan frit downloades og printes til brug i undervisningen. Copyright er Museum Nordsjælland, med mindre der står andet.

Hvis du synes, at eleverne selv skal hente opgaverne på museets hjemmeside, kan de finde dem under “Til eleverne” på Skoletjenestens side.

Har du spørgsmål, rettelser eller forslag, så kontakt endelig Mette Palm på tlf. 4045 2028 eller mph@museumns.dk.