Museums projekter

Nyt museum i Gilleleje: ’Livet ved havet’ – attraktion og samlingspunkt

’Livet ved havet’ er overskriften for Museum Nordsjællands nye museum i Gilleleje. Nordkystens nye museum, der med kulturformidling og en åben have med offentlig adgang skal virke som et samlingspunkt for byen.

Læs det nye visionsoplæg udarbejdet af AART Architects. Planerne omfatter et nyt museum centralt i Gilleleje, hvor Skibshallerne ligger i dag.

Projektet er et samarbejde mellem Museum Nordsjælland, Gilleleje og Omegns Museumsforening og Gribskov Kommune.

Det nye museums faste udstillinger formidler, hvordan mennesker har levet ved Sjællands nordkyst, kulturmødet mellem fiskere og byens sommergæster i historisk lys og ikke mindst den lokale – og internationalt kendte – fortælling om historiske begivenheder i oktober 1943, hvor en stor redningsaktion af danske jøder fandt sted.

Projektet tager afsæt i, hvordan arkitektur kan hjælpe os i den grønne omstilling ved at transformere den eksisterende bygningsmasse, samtidig med at vi ønsker at skabe et signifikant byggeri, der både indskriver sig harmonisk i sin kontekst og skaber rammerne om en ny samlet museumsoplevelse – til glæde for både turister
og lokale.

Oplysningsmuseet – nyt museum i Hørsholm

Museum Nordsjælland ønsker at etablere et museum i den store kornlade, der var en del af Hirschholm Slot. Museet skal formidle de vigtige og dramatiske begivenheder i Danmarkshistorien, som Hirschholm Slot dannede rammen omkring.

Det var på Hirschholm Slot, den tragiske kærlighedsaffære mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde udfoldede sig, og det var herfra, Struensee reelt regerede landet og forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens idealer. Det var også på Hørsholm Gods, der hørte under slottet, at Danmarks første landboreformer blev indført, og det var her, Danmarks første frihedsstøtte blev rejst i 1766 til minde om reformerne.

Målet med museet er med andre ord at udbrede kendskabet til oplysningstiden, hvor trykkefrihed og andre hjørnesten i det moderne samfund blev indført. Intet andet dansk museum har hovedfokus på oplysningstiden. Lokalt er der også behov for et museum, der formidler fortællinger om Nordsjælland. Med museet er det derfor visionen at skabe et kulturhistorisk samlingspunkt i Hørsholm af regional, national og international interesse.

Visionsoplæg – Oplysningsmuseet – pdf til download.