‘De Glemte’ er ikke længere glemt

Moseligene fra Nordsjælland skal nu sættes under lup og nærstuderes, da ph.d. Pernille Pantmann har modtaget en bevilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg under Slots- og Kulturstyrelsen.

Med projektet ‘De Glemte – oldtidens mennesker og menneskedele udenfor gravkontekst i Nordsjælland’ skal fundgruppen frem i lyset. Det betyder at vi kommer til at lære nye moselig at kende såsom Gadevangmosemanden, Salpetermosemanden, personen fra De Onde Grave og Fredbogårdbarnet. Disse fire og ca. 50 andre vil indgå i projektet sammen med en anden fundgruppe – nemlig enkeltfundne menneskeknogler.

Kranie fra De Onde Grave.

Alle disse fund skal besvare spørgsmål om de forhistoriske menneskesyn, for kan man på den ene side sige, at menneskeofre er det ypperste offer, mens der samtidig kan findes menneskeknogler blandt husholdningsaffaldet? Var der forskel på folk, altså at nogle var mere værd end andre, eller er der tale om nogle meget komplicerede begravelsesritualer? Afspejlede skikken med at lægge nogle folk ud i søer og moser en tradition som fortsatte igennem årtusinder, og hvad er egentlig definitionen på et moselig?

Begrebet moselig bliver således taget op til debat, og diskussionen om menneskeofringer i oldtiden vil blive et centralt omdrejningspunkt i projektet. De nordsjællandske moselig vil derfor få stor betydning for den nationale og den internationale moseligsforskning.

Projektet skal munde ud i flere forskningsartikler, men der vil også være en del formidling til de interesserede om emnet, bl.a. vil man kunne følge med i forskningsprocessen ved at holde sig orienteret her på museets hjemmeside, hvor de nye resultater løbende vil blive præsenteret.

Fredbogårdbarnet.