Hørsholm Lokalarkivs ældste arkivalie: Fæstebrevet

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022

På billedet her ser du en skanning af Hørsholm Lokalarkivs ældste arkivalie fra 1759. Det er et såkaldt fæstebrev. I brevet overdrages den gård, der i dag hedder ‘Tingstedgård’, beliggende i Sjælsmark, til Peder Jensen. Han får lov til at drive gården mod betaling af nogle afgifter til herskabet på Hirschholm, enkedronning Sophie Magdalene.

Set med vore dages øjne er det mest bemærkelsesværdige dog, at han pålægges, at være det høje herskab ‘hörig og lydig’ – underdanig. Det var andre tider!

Gården, som Peder Jensen overtager, findes stadig. Den står i dag i store træk, som den gjorde i 1759.

I artiklen ‘Jens Jensen sat på gaden i Sjælsmark i 1759’ kan du læse mere om Tingstedgård og landsbyen Sjælsmark.

Hørsholm Lokalarkiv samler stadig løbende materiale om livet i Hørsholm og omegn. Vi modtager således gerne fotos og andet materiale fra kommunen, ligesom vi løbende dokumenterer livets gang i Hørsholm og omegn.