Ekspeditioner til Fortiden

Spredt ud over hele Nordsjælland er der tusindvis af steder, hvor man kan se fortidsminder og oldtidslandskaber. Det er dog sjældent, man helt er klar over, hvilke fortidsminder, der er i lokalområdet. Dette undervisningsforløb guider til, hvordan man finder frem til de lokal fortidsminder og giver forslag til måder at bruge fortidsminderne i undervisningen. Og det indeholder en opfordring til at tage på ekspedition i landskabet for at se på fortidsminderne.

Indhold

Ekspeditioner til Fortiden indeholder en guide til hjemmesiden Fund og Fortidsminder, så eleverne selv kan søge på fortidsminderne i deres lokalområde. Der er en række forskellige søgemuligheder i Fund og Fortidsminder, så man f.eks. kan søge på bestemte tidsperioder eller fundtyper.

Undervisningsforløbet indeholder en række ideer og forslag til, hvordan man kan anvende fortidsminderne i undervisningen, så eleverne bliver klogere på deres lokalområde. Det kan være at man arbejder med bronzealderen og gerne vil undersøge hvad der er af fortidsminder fra den periode. Det kan også være at man arbejder med et bestemt emne, f.eks. boliger, og derfor gerne vil vide mere om hvor der er fundet spor af huse.

Der er mange muligheder for at lave tværfagligt arbejde i forbindelse med Ekspeditioner til Fortiden: geografi, natur og teknik, matematik, fysik, dansk og billedkunst er oplagte fag at arbejde sammen med på forskellig vis, når historien omkring fortidsminderne skal afdækkes.

Der er naturligvis masser af bevægelse og udeskole, når man tager ud for at undersøge og dokumentere fortidsminderne i landskabet.

Fag: historie, geografi, natur og teknik, matematik, fysik, dansk og billedkunst

Klassetrin: 3-10. klasse samt ungdomsuddannelser

Sted: skolen og lokalområdet

Materiale tilsendes ved henvendelse til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

 

Ekspeditionsforslag:

Museet har allerede samlet en række steder fra hele regionen, hvor man kan tage på Ekspedition til Fortiden, som man måske kan blive inspireret af. Ved hver lokalitet Her på sid findes en kort beskrivelse stedets historie og hvilke små finurligheder, man skal lægge mærke til. Der er også beskrivelse af, hvordan man kan komme til stedet.

Nogle ekspeditionsmål er lette at få øje på, andre skal man gøre en indsats for at finde. Det kunne f.eks. være en af de mange skåltegnsten, som bl.a. ligger rundt omkring i Rudersdal Kommune. De er ikke altid helt lette at finde, men du får en guide. Det samme gælder Tibirkevejen, som er en stensat vej fra århundrederne før Kristi fødsel.

Blandt de meget synlige ekspeditionsmål er Kongedyssen i Allerød, som blev opført i  bondestenalderen for 5500 år siden. Omtrent på samme tid blev runddyssen ved navn Offerstenen, og en nærliggende langdysse, bygget i Hornbæk Plantage. På langdyssen huggede bronzealderfolket senere skåltegn ind i en af de store sten.

Andre steder kommer man måske forbi jævnligt uden at vide, at der ligger spor af fortiden. Det kunne f.eks. være stenalderlandskabet i Nivå, hvor man tydeligt kan se de 6.000 år gamle kyster fra dengang havet stod flere meter højere i dag. Eller Gadevang Mose i Hillerød, hvor der for over 2000 år siden blev ofret en jernaldermand. Også Ewalds Høj i Rungsted kan man ikke ved første øjekast se er en bronzealderhøj.

Ewalds Høj – Rungsted
De mystiske skåltegnsten – Rudersdal
Ekspedition til Kongedyssen i Tokkekøb Hegn – Allerød
Jættestuen Ludserød – Birkerød
Jægerstenalderen – Nivå
Folehaven – Hørsholm
Valby Hegn – Helsinge
Tibirkevejen, Ellemosevejen – Tibirke
Offerstenen og langdysse med skåltegn i Hornbæk Plantage – Hornbæk
Maglehøje, Bakkebjerg – Rågeleje
Sonneruphøjene, Dragebjerg – Frederiksværk
Gadevang Mose – Hillerød
Rokkestenen – Hillerød