Ekspedition til Gadevang Mose – Hillerød

Gadevang Mose fremstår i dag som et smukt og fredet naturområde med gode muligheder for at opleve dyr og planter, som det fremgår af Naturfondens hjemmeside. Som det også fremgår af områdets hjemmeside, så har området tidligere været anvendt til dyrehold og tørveskæring, hvilket har været med til at danne den naturtype, som vi i dag kan glæde os over.

Hvad der derimod ikke fremgår af hjemmesiden er, at tørvearbejderne fandt et moselig i forbindelse med tørveskæring under besættelsen i 1940: et skelet af en ca. 40-årig mand med et opsigtsvækkende hul i kraniet. Dette hul er resultatet af et kirurgisk indgreb, som manden overlevede. At han overlevede, er måske overraskende taget i betragtning, at det kirurgiske indgreb blev foretaget i den førromerske jernalder. En C14 datering af skelettet har vist, at han stammer tilbage fra perioden 400-200 f.Kr.

Hvad dødsårsagen var, eller hvorfor han endte i mosen, ved vi ikke med sikkerhed. Men vi ved, at det var en anderledes begravelse, fordi man i denne periode almindeligvis kremerede sine døde. Fra denne periode kender vi andre og bedre bevarede moselig, som eksempelvis Tollundmanden. Man mener, at flere af disse moselig er udtryk for menneskeofring. Derfor er det nærliggende at forestille sig, at manden fra Gadevang Mose også blev ofret og derefter placeret i den daværende mose. Vi kender ikke til selve offerhandlingen, på hvilken tid at året den fandt sted – eller hvorfor. Men vi ved, at man i den førromerske jernalder og i oldtiden generelt var meget tæt knyttet til naturen og dens kræfter og derfor ofrede genstande, dyr og mennesker for at stå på god fod med naturen og guderne. Så det kan man have i baghovedet, når man nyder denne smukke naturperle i Gadevang Mose.

Praktisk

En tur i mosen er temmelig enkel, for det er bare at følge stien rundt. Adgang til mosen kan ske fra mosens nordøstlige ende ved Nørre Søvej, hvor der kan parkeres langs vejen. Der sker afgræsning af får, så disse dyr kan være på området. Bemærk at visse passager i mosen går over vand, hvor der ligger planker. Disse kan være dækket af vand og derfor glatte. Gummistøvler er påkrævet og stor påpasselighed tilrådes!