Bronzeøkse: fra Wales til Gl. Holte

Markarbejdet er i fuld gang i en eng nær Gl. Holte, da ploven pludseligt går lidt dybere end normalt. Frem af jorden kommer en godt 20 cm lang økse af bronze, der er smukt ornamenteret med geometriske mønstre – et levn fra en fjern fortid ser igen dagens lys.

bronzeøkse

Bronzeøksen fra Gl. Holte. Foto: Nationalmuseet.

Hvem der fandt øksen, og hvilke tanker han eller hun gjorde sig, vides ikke, blot at fundet blev indleveret til Nationalmuseet i 1858. Selve øksen rummer en spændende historie om bronzealderens rigdomme og vidtstrakte kontakter. Der er nemlig tale om en af de ældste bronzeøkser i Danmark, fra tiden da bronzealderen lige havde taget sin begyndelse for omkring 3.800 år siden.

Øksen er støbt i massiv bronze, og både formen og den præcist udførte ornamentik er kendetegnende for en håndfuld eksklusive økser, der benævnes Fårdrup økser. Mængden af bronze, der gik til fremstilling af en Fårdrup økse, udgjorde en betydelig værdi – der ikke kan omregnes til kroner og øre. Men sjældenheden viser, at Fårdrup økser havde en stor social værdi.

Økserne var et symbol, og blev aldrig benyttet som arbejdsredskaber. De symboliserede magt og evnen til at skaffe store mængder bronze (kobber og tin) hertil fra fjerne dele af Europa. Nye naturvidenskabelige analyser viser, at metallet, der blev brugt til at støbe øksen fra Gl. Holte, kommer fra en af Europas største kobberminer i bronzealderen; Great Orme i det nordlige Wales.

bronzeøkse

Tegning af bronzeøksen fra Gl. Holte. Øksen er set fra to sider. Fra Aner og Kersten 1973.