En lille bronzeøkse fra Ålekistebro ved Hørsholm

Med sin fulde opmærksomhed rettet mod metaldetektorens elektroniske bip-signaler, gennemgik en fritidsarkæolog et område langs Usserød Å for snart 10 år siden. Tidligere på dagen var egetræsstolper fra en middelalderlig vandmølle gravet op med en gravemaskine under arbejdet med at genskabe å-løbets slyngninger. Nu blev området tålmodigt afsøgt med metaldetektor for at finde arkæologiske fund fra vandmøllen.

Det var derfor noget af en overraskelse, da et usædvanligt kraftigt signal viste sig at dække over et langt ældre fund – en celt fra bronzealderen. Celten, som forsigtigt blev gravet fri af jorden, måler kun 5,6 cm i længden og vejer 101 gram. Den er støbt i bronze, og er en lille effektiv arbejdsøkse.

Celten var et af de mest almindelige redskaber af metal i slutningen af bronzealderen for knapt 3.000 år siden. Efter de mange år i jorden, er det fascinerende, at øksen næsten fremstår som ny. De eneste spor efter tidens tand er den grønlige patinering og et til-irret hul, der har været brugt, når øksehovedet skulle surres fast på et skaft af træ.

Hovedparten af de celte, der er fundet i Danmark, er helt simple med lige sider. Her skiller øksen fra Usserød Å sig ud fra mængden med sin udsvajede æg, der ender i to bagudvendte flige, der giver øksen et smukt skulpturelt udtryk.

Denne fine celt er ikke den eneste, der er fundet i Nordsjælland. Spredt ud over hele regionen kendes der ca. 40 fund af celte. Langt hovedparten er fundet i vådområder eller i egentlige moser. Over halvdelen af økserne er fundet ved tørvegravning – enten i 1800-tallet eller under krigsårene i 1940´ene, hvor man genoptog tørvegravningen i de nordsjællandske moser. Gennem de seneste år er der igen blevet indleveret et betydeligt antal celte til museet. Årsagen er den stigende interesse for at gå med metaldetektor. I takt med at antallet af detektorbrugere er steget, er der kommet større fokus på også at afsøge lavtliggende eng- og moseområder, hvor der man med lidt held og masser af tålmodighed kan finde én af disse smukke eksempler på bronzestøbernes store formåen.