Forskning

Forskning i nyere tids kulturhistorie

Nyere Tids afdeling undersøger og udpeger det særegne og karakteristiske ved Nordsjælland i et kulturhistorisk perspektiv – lokalt, regionalt og nationalt.

Afdelingens forskning har tre overordnede temaer: Nordsjællands krongods, kystkulturen og byudvikling i Nordsjælland.

Nordsjællands krongods

Størstedelen af Nordsjælland var krongods fra anden halvdel af 1500 og frem, hvilket har haft afgørende betydning for formningen af det nordsjællandske kulturlandskab med parforcejagtlandskabet, skovlandsbyerne, skovene samt ikke mindst for slotsbyernes udvikling. Nordsjællands betydning som magtcentrum under enevælden vil ligeledes blive belyst.

Forskningsprojekter

Enevældens magt, kultur og selviscenesættelse i 1700-tallet

Nordsjællands topografi i 1700-tallet

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Kystkulturen

Inden for dette tema undersøges kystkulturen på Nordkysten fra Halsnæs til Helsingør samt Øresundskysten fra Helsingør til Rungsted. Betegnelsen kystkultur dækker i bred forstand fiskerlejernes kulturhistorie, samspillet mellem menneske og natur gennem tiden samt belysningen af den udvikling af fiskerlejerne som et rekreativt område for feriegæster, der har fundet sted fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Som et element i studiet af kystkulturen indgår begivenhederne i oktober ’43, hvor mange af fiskerlejerne spillede en central rolle for transporten af jødiske flygtninge til Sverige.

Forskningsprojekter

Oktober 1943

Byudvikling i Nordsjælland

Herunder industri- forstads- og velfærdshistorie. Temaet omfatter den nyere tid inden for museets ansvarsområde med fokus på, om der indenfor disse emner kan udsiges noget særegent om Nordsjællands udvikling.

Forskningsprojekter

Socialreformens implementering i praksis

Bygningsbevaring og originalitet