Bueskytten fra Skævinge

For lidt mere end 20 år siden så denne fint ornamenterede håndledsbeskytter dagens lys under en udgravning i Skævinge. Udgravningen var egentligt kun berammet til få dage, men da der uventet dukkede et meget fundrigt affaldslag op, kom den pludselig til at strække sig over flere måneder.

Affaldslaget hørte til i den tidlige del af bondestenalderen, i tiden omkring 3500 f.Kr. Det rummede en enorm fundmængde med masser af keramikskår, flintredskaber og knogler. Blandt knoglerne gemte der sig mange sjældne typer af redskaber, heriblandt håndledsbeskytteren, som kun kendes i få eksemplarer fra Danmark.

Der er tale om et 5 cm langt fragment af en større benplade, der har beskyttet en bueskyttes håndled mod svirpet fra buestrengen. Den har oprindeligt været 10-14 cm lang og er knækket omkring de centrale huller, hvor den med en lædersnor har været fastgjort til håndleddet.

Håndledsbeskytteren er dekoreret med geometriske mønstre, der minder om udsmykningen på datidens lerkar. Cirklerne er derimod et indslag, som ikke umiddelbart ses på lerkarrene. Cirkler tolkes ofte som solsymboler, og det kan da også være tilfældet her, omend en tolkning som øjne også er en nærliggende mulighed. Uanset hvilken tolkning, man vælger, så er fundet stadig enestående for Nordsjælland her 20 år senere, selvom der er udgravet mange bopladser fra bondestenalderen.

Håndledsbeskytteren vidner også om, at selvom bondekulturen havde indtaget området, så spillede bue og pil stadig en rolle. Det understøttes også af de pilespidser, der af og til dukker op i affaldslagene.