Amatørarkæologer

Museum Nordsjælland har et godt samarbejde med amatørarkæologer fra hele Nordsjælland. De indgår i museets udgravninger, hvor det kan lade sig gøre, og hjælper til med at få udgravet de mange fundrige gruber og kulturlag, som findes på udgravningerne.

Det er naturligvis meget afhængig af udgravningsaktiviteten, hvor man kan deltage i udgravninger.

Ønsker du at deltage som amatørarkæolog på museets udgravninger, skal der rettes henvendelse til museets arkæologiske afdeling eller til en af følgende arkæologi-foreninger:

Furesø Arkæologigruppe (FuArk)

Helsingør Gribskov Amatørarkæologiske Forening (HGAF)