Januar 2020, Elg set mellem Karlebo og Kokkedal!

Elg set mellem Karlebo og Kokkedal!

Levende elge ses fra tid til anden i Nordsjælland, hvilket altid skaber stor opstandelse. Denne gang er der tale om en død elg, som blevet fundet under drængravning i kanten af en forsvunden sø. Her stødte gravefolkene på resterne af en elgtak og bearbejdet flint fra omkring 8000 f.Kr. i moselagene.

Elgtakken var skåret til og således bearbejdet af mennesker. Kombinationen af bearbejdet flint og elgtak gjorde, at der med sikkerhed var tale om et arkæologisk fund, som kun sjældent ses. Om elgen er ofret eller blot havnet på søbunden som affald, kan kun påvises via regulære udgravninger.

Næste skridt bliver at få C14-dateret elgen, og forsøge at få lov til at foretage yderligere udgravninger omkring fundstedet.

Fakta:

Ud fra flinten dateres fundene til den såkaldte maglemosekultur, som hører til i perioden mellem 9000-6400 f.Kr. Elgen kendes helt tilbage til ca. 12.000 f.Kr., men uddør på øerne omkring 7-6000 f.Kr. Den fortsætter med at eksistere i Jylland indtil omkring 2500 f.Kr., hvorefter den anses for uddød i det nuværende danske område.

Enkelte gæste-optrædender af elge, som er svømmet hertil fra Sverige, op gennem 1900-tallet og senest i 2018, viser selvfølgelig, at elgene har fundet vej til Sjælland til alle tider. Dateringen er derfor først helt sikker, når der er foretaget C14-analyser af takken.

Elgtak arkæologi