Marts 2020, Mennesker som affald?

Det er ikke usædvanligt at finde menneskeknogler blandt det forhistoriske husholdningsaffald på bopladserne og i moserne. Senest er dette fænomen fundet igen i et udsmidslag fra bondestenalder ved Torup på Halsnæs, denne gang som et fragment af en lårbensknogle.

Fundet blev først konstateret hen over vinteren, da zoologerne gennemgik dyreknoglerne fra lokaliteten. Umiddelbart tænker man på kannibalisme og andre spændende historier, men der er ingen skæremærker eller lign. på knoglen, og derfor må finde andre forklaringer.

Generelt har menneskeknogler i bondestenalderen indgået i mange komplekse handlinger. Fra samtidens kendes talrige eksempler på at enkelte menneskeknogler er placeret uden for, hvad vi i dag opfatter som almindelige gravsammenhænge, og fra dysserne og jættestuerne kan vi også se, at en sortering og udvælgelse af menneskeknogler ofte skete. Det kan være i forbindelse med sådanne udvælgelser, at denne knogle er havnet blandt affaldet.

Noget tilsvarende kendes også fra andre perioder. Ved udgravningerne forud for supersygehuset er der dukket menneskeknogler op i flere forskellige affaldslag fra tiden omkring 2-400 e.Kr. om de stammer fra plyndrede grave kan vi desværre ikke afgøre.

Helt op i 1900-tallet er der eksempler på, at tørvearbejdere fandt forhistoriske kranier i moserne, som de tog med hjem. Om disse kranier siden endte som affald, er uvist, men i dag er de forsvundet. Læs mere om disse tørvearbejdere i det kommende nummer af Skalk.

museum Nordsjælland arkæologisk fund

Fundne lårbensknogle nederst.