November 2020, Perler, perler, perler

Museum Nordsjælland udfører i øjeblikket arkæologiske udgravninger i forbindelse med anlæggelse af klimasikring i Hestemøllestræde i Helsingør.

I forbindelse med vandsoldning af de fundførende affaldslag fra 14- og 1500-tallet er der fundet et større udvalg af glas-, ben og ravperler, hvoraf nogle kan se på vedlagte billede. Den største perle måler ca. 8 mm, så der er tale om små perler.

Perlerne stammer muligvis fra en rosenkrans. Denne type perlekæde var særdeles populære i 1400-tallet blandt tiggermunke. Det er først i 1500-tallet at rosenkransene bliver ensartede. Indtil da kunne de godt bestå af forskellige perler, både hvad angik størrelse og materiale. Især Karmeliter-munkene var glade for rosenkranse og da fundstedet ligger kun 20 meter fra ordenens hovedsæde i Norden, er det ikke utænkeligt, at det er en munk herfra, der har tabt sin rosenkrans.