Juli 2020, Ankelringe – hotteste mode 700 f.Kr.

Pragtfund af ankelringpar fra Halsnæs

Et sæt af bronzeringe fra slutningen af yngre bronzealder (700-500 f.Kr.) er hjemkommet fra konservering i juli 2020. Konservatorer har en, for udenforstående, fænomenal evne til at få pragtgenstande ud af næsten håbløse puslespil. De cylinderformede ringe blev nedlagt i et dødishul ved Torup i Halsnæs og fundet ved Museets undersøgelse sidste år forud for opførelsen af et nyt landsbyfællesskab.

Disse såkaldte vulstringe er ret sjældne – kun ca. 22 fund kendes fra det danske område – hovedudbredelsen er langs den tysk-polske østersøkyst. De findes som regel nedlagt i vådområder og en sjælden gang i grave. Det er dog brandgrave, så det i sagens natur ikke er muligt at se, hvor på kroppen de er båret. Man mener dog, at de har tjent som ankelringe, eftersom de ofte findes parvis og er for små til at være halsringe. Ringene er åbne i den ene ende, så man har kunnet få dem over foden. En bule i en af ringene er kommet ved brug. Det viser, at ringene rent faktisk har været båret (formentlig af kvinder) og ikke blot er lavet som ‘en gave til guderne’. Den herskende mode her på overgangen til jernalderen var, at smykkerne helst skulle være så svulstige som muligt.

Umiddelbart nord for fundstedet fandtes bunden af en urnebrandgrav, der er dateret samtidig med ringene. Måske er det ringenes ejer, der ligger begravet på det tørre land nord for dødishullet?

Ringene vil blive udstillet på Museets nye særudstilling ‘Døre til en anden virkelighed’, der åbner februar 2021.

Fig. 1. Ringene har udgjort et samlet sæt, der antagelig har været båret om anklerne.

Fig. 2. Det var noget af et puslespil for konservatoren at få de mange millimetertynde skrøbelige brudstykker sat sammen med retoucheret japanpapir og små pålimede papskiver.

Fig. 3. Bulen i siden af ringen viser, at smykkerne rent faktisk har været brugt, før de endte i dødishullet.

Fig. 4. Den ene ring blev fundet med detektor i jordbunkerne.

Fig. 5. Vulstring fundet i en mose ved Skævinge 2007. Her blev der ikke fundet en makker trods afsøgning med detektor.

Fig. 6. En støbeform til vulstringe fundet ved Gammel Holte under udvidelsen af motorvejen 2012 viser, at disse komplicerede genstande blev produceret lokalt.

Fig. 7. Bund af urnebrandgrav fundet tæt på fundstedet for ringene. Graven er dateret samtidig med ringene – måske tilhører den ringenes ejer?