Arkiver i Hillerød Kommune

Museum Nordsjællands arkiv i Hillerød

Frederiksgade 11, 3400 Hillerød. Besøg efter aftale.

Susan Johnsen, 6181 5807, smj@museumns.dk.

Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek

Christiansgade 1, 3400 Hillerød.

Arkivleder Simon Schultz van Engeland.
Hjemmeside for Lokalhistorisk Arkiv

Hillerød Lokalhistorisk forening

Arkivleder Asger Berg, 4826 4689, larskanit@gmail.com
Hjemmeside for Hillerød Lokalhistoriske Forening

Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

Baunevej 12, Alsønderup, 3400 Hillerød, lokale 013 og 014.

Arkivleder Lissi Carlsen, 4828 6449, lissi@carlsen.mail.dk
Hjemmeside for Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

Brødeskov Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Formand: Eva Vester, 424 42074, broedeskovlokalhistorie@gmail.com

Hjemmeside for Brødeskov Lokalhistoriske Forening.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Skævinge og Omegn

Hovedgaden 16 C, 3320 Skævinge. 1. sal over Skævinge Bibliotek, skaevingelokalhistorisk@hotmail.com
Hjemmeside for Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Skævinge og Omegn