Museums projekter

Livet ved havet – nyt museum i Gilleleje

Vi vil skabe et nyt museum om livet ved havet. Vi vil fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag. Om det barske liv ved havet for Gillelejes fiskere og deres familier. Om kulturmødet mellem de fattige fiskere og sommergæsterne. Og om dengang i 1943 da byen stod sammen om at redde danske jøders liv.

Det handler om overlevelse, sammenhold, mod, svigt og håb. Og det handler om, hvordan de store fortællinger findes i de små. For Gillelejes historie har sat sig spor i verdenshistorien.

Visionsoplæg ‘Livet ved havet’ nyt museum i Gilleleje – pdf til download.

Oplysningsmuseet – nyt museum i Hørsholm

Museum Nordsjælland ønsker at etablere et museum i den store kornlade, der var en del af Hirschholm Slot. Museet skal formidle de vigtige og dramatiske begivenheder i Danmarkshistorien, som Hirschholm Slot dannede rammen omkring.

Det var på Hirschholm Slot, den tragiske kærlighedsaffære mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde udfoldede sig, og det var herfra, Struensee reelt regerede landet og forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens idealer. Det var også på Hørsholm Gods, der hørte under slottet, at Danmarks første landboreformer blev indført, og det var her, Danmarks første frihedsstøtte blev rejst i 1766 til minde om reformerne.

Målet med museet er med andre ord at udbrede kendskabet til oplysningstiden, hvor trykkefrihed og andre hjørnesten i det moderne samfund blev indført. Intet andet dansk museum har hovedfokus på oplysningstiden. Lokalt er der også behov for et museum, der formidler fortællinger om Nordsjælland. Med museet er det derfor visionen at skabe et kulturhistorisk samlingspunkt i Hørsholm af regional, national og international interesse.

Visionsoplæg – Oplysningsmuseet – pdf til download.