Museums projekter

Livet ved havet – et museumsprojekt på Nordkysten

Se det nye visionsoplæg om museumsprojektet ‘Livet ved havet’. Planerne omfatter et nyt museum centralt i Gilleleje, hvor Skibshallerne ligger i dag.

Visionsoplæg for nyt museum i Gilleleje – powerpoint med video til download.

Visionsoplæg for nyt museum i Gilleleje – pdf til download. Uden video.

Det nye museum skal være hele Nordkystens museum. Gennem en levende formidling skal museet være med til at øge den historiske bevidsthed om menneskets liv på grænsen mellem land og hav og perspektivere vores egen tid.
Museet skal være en integreret del af byen, og derfor starter museumsoplevelsen allerede ved en af de mange museumsporte, der er placeret rundt omkring i byrummene. Museet skal være et kulturelt samlingspunkt. Det skal skabe oplevelser og samarbejde med andre kulturinstitutioner – og så skal det både kunne opleves indenfor museets mure og i byens rum. Det nye museum skal være i bevægelse og summe af liv. Skiftende udstillinger bringer nye temaer frem i lyset, børn og voksne skal kunne lege sig ind i historien, og museet skal være et dannelses- og refleksionssted.

Nordkystens Museum vil rumme tre hovedfortællinger:

• Gilleleje oktober 43 – fortællingen om redningen af de danske jøder fra Nordkysten.
• Det barske liv ved havet, som handler om fiskernes liv, afhængigheden af naturen, klimaet og bæredygtighed.
• Sommergæsterne, der handler om pauser, fritid og kulturers gensidige påvirkning af hinanden.

Oplysningsmuseet – nyt museum i Hørsholm

Museum Nordsjælland ønsker at etablere et museum i den store kornlade, der var en del af Hirschholm Slot. Museet skal formidle de vigtige og dramatiske begivenheder i Danmarkshistorien, som Hirschholm Slot dannede rammen omkring.

Det var på Hirschholm Slot, den tragiske kærlighedsaffære mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde udfoldede sig, og det var herfra, Struensee reelt regerede landet og forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens idealer. Det var også på Hørsholm Gods, der hørte under slottet, at Danmarks første landboreformer blev indført, og det var her, Danmarks første frihedsstøtte blev rejst i 1766 til minde om reformerne.

Målet med museet er med andre ord at udbrede kendskabet til oplysningstiden, hvor trykkefrihed og andre hjørnesten i det moderne samfund blev indført. Intet andet dansk museum har hovedfokus på oplysningstiden. Lokalt er der også behov for et museum, der formidler fortællinger om Nordsjælland. Med museet er det derfor visionen at skabe et kulturhistorisk samlingspunkt i Hørsholm af regional, national og international interesse.

Visionsoplæg – Oplysningsmuseet – pdf til download.