Nyere Tids afdeling

Den lokale kulturarv

I Nyere Tids afdeling arbejder museets historikere med indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Vores opgave er at undersøge, sikre og sætte fokus på vores kulturarv.

Kulturarv er både genstande, historiske bygninger og levede liv. For at få viden om vores fælles fortid arbejder vi derfor med mange forskellige typer kilder. Det kan være genstande, malerier, arkivalier, bygninger, kort, fotografier og erindringer.

Nyere Tid dækker perioden fra reformationen i 1536 til i dag.

Samarbejde med kommuner

Museet samarbejder med kommunernes planmyndigheder om at udpege og sikre væsentlige bevaringsværdier i den fysiske planlægning. Derfor bliver museet inddraget, når der udarbejdes kommuneplaner, lokalplaner og ved ansøgninger om bygge- eller nedrivningstilladelser.

Nyere Tids ansvarsområde er kommunerne i Hørsholm, Hillerød, Gribskov, Allerød og Fredensborg.

Hørsholm Egns Museum

Hørsholm Egns Museum. Foto: Phillip Nørgaard