Marts 2023, Som en fisk i vandet

Nogle gange virker afstanden til stenaldermenneskets hjerne ganske kort: Højspændingsledningen mellem Græsted og Gilleleje er for tiden ved at blive gravet ned i jorden og Museum Nordsjælland overvågede muldafrømningen i tracéet.

Da ledningen var nået til Bedsmose Ådal syd for Gilleleje stak en spids ud af kanten. Det var en usædvanligt smuk såkaldt ‘fiskehaledolk’ af flint fra dolktid ca. 2000 f.Kr., der var nedlagt som offerfund i åbredden. Denne dolk burde nærmere være kaldt en ‘fiskedolk’: den spidsovale form med fiskehaleformet greb, den sølvgrå flint og den skælagtige fladehugning af flinten var så påfaldende, at man må tro, flintsmeden har haft en fisk i tankerne ved fremstillingen.

Fiskehaledolken fra Bedsmose Å – som en fisk i vandet.

Kun 70 cm derfra, i et lidt højere niveau, fandtes en kraftig flækkesegl fra yngre bronzealder: 1000 år efter deponeringen af flintdolken havde man tilfældigvis på helt samme sted skåret siv til tagtækning i rørskoven langs åen. Denne segl var anderledes profan end den fornemme dolk: æggen var helt slidt op efter kraftig brug, så stykket var antagelig kasseret på stedet og brugeren vadet hjem og skiftet det ud med en ny flække at sætte i skaftet.

Flækkesegl fra yngre bronzealder, hvis æg er helt slidt op efter rørhøst langs åbredden.