Du er, hvad du spiser

Kan dine madvaner og dit affald sige noget om, hvem du er?

Det undersøger vi i dette kulturhistoriske forløb, som tager udgangspunkt i en række fund fra arkæologiske udgravninger: Hvordan finder man ud af hvad man spiste i forhistorien? Og hvad spiste man egentlig? Sultede man eller var man sund og velnæret? Havde mad andre formål end næring? Hvordan håndterede man sit affald?

Indhold

Ud fra de arkæologiske fund (de materielle kilder) og elevernes føropgave, vil vi diskutere mad, kultur og identitet. Det gennemgående spørgsmål er, hvad man kan lære om mennesker og kulturhistorie ud fra deres mad og deres affald?

Forløbet består af 3 dele, hvoraf Del 3 er valgfri.

Del 1: Føropgave i klassen (obligatorisk). Hver elev fotograferer et måltid fra råvarer over tilberedning og måltid til affald for at registrere, hvilke materielle kilder, der fortæller noget om ens eget måltid. Det aktiverer en forforståelse af, hvilke spor et måltid efterlader.

Hent Lærervejledning til Føropgaven.

Hent Elevvejledning til Føropgaven.

Del 2: Forløb på udstillingsstedet Elværket. Der arbejdes med oldtidsfund, der viser, hvad man spiste i forskellige perioder. Ud fra fundene, fra elevernes Føropgave og oplysninger fra den arkæologiske særudstilling Ad Libitum  diskuterer vi mad, kultur og identitet i fortid og nutid. Der arbejdes i 4 grupper.

Del 3: Efteropgave i klassen (valgfri). Eleverne konstruerer vha. egne materielle kilder en madgåde eller et scenarie, som klassekammeraterne skal gætte. Det kan være mad fra en bestemt tidsperiode, en begivenhed eller højtid, en særlig måde at spise på (religiøst, klimamæssigt etc.) m.v. Kun fantasien sætter grænserne.  Man kan også udstille sin opgave på skolen og lade andre elever gætte, hvad der er foregået. Opgaven vil kunne danne baggrund for yderligere diskussioner om, hvordan mad kan viser hvem man er, hvad man går op i og hvad der bliver bevaret for eftertiden.

Klassetrin: 6.-10. kl. samt ungdomsuddannelser

Varighed: Forløbet i Elværket (Del 2) tager ca. 1½ time. Længden af Del 1 og Del 3 er afhængig af, hvordan læreren bruger oplægget.

Hvornår: hverdage i 2024

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød.

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise sin madpakke på museet. Der er adgang for kørestolsbrugere i Elværket.


Tags: ,