Maddetektiverne

Send klassen på sporet af vores madvaner i fortid og nutid for at opklare, hvad der blevet spist – og hvem der spiste maden.

Bevæbnet med fantasi, iagttagelsesevner og samarbejde skal eleverne undersøge materielle kilder fra oldtiden og nutiden. Det gennemgående spørgsmål er, hvad man kan lære om mennesker og historie ved at se på deres mad og deres affald?

Indhold

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne arbejder med materielle kilder, så de får en fornemmelse af, hvad disse kan fortælle om fortid og nutid. Derudover får eleverne viden om forskellige forhistoriske tidsperioder.

Undervisningsforløbet er delt i tre dele, hvoraf Del 1 er væsentligt for at eleverne får udbytte af undervisningen. Del 3 kan bruges som evaluering af forløbet.

Del 1: Foropgave i klassen. Hver enkelt elev fotograferer hjemme et måltid fra indkøb/råvarer, over retten til det affald, der er blevet produceret i forbindelse med måltidet. Formålet er, at eleverne reflektere over, hvor vi får vores mad fra, og hvad de selv producerer af affald (materielle kilder).

Del 2: Besøg på udstillingsstedet Elværket. Her skal eleverne ud fra oldtidsfund bestemme, hvilke madvarer, der er blevet spist og derfra finde frem til den korrekte tidsperiode. Den arkæologiske særudstilling Ad Libitum – måltidet gennem 8000 år bliver inddraget i undervisningen.

Del 3: Efteropgave i klassen. Eleverne (evt. i grupper) skal konstruere en madgåde eller et scenarie med materielle kilder, som klassekammeraterne skal gætte. Det kan være mad fra en bestemt tidsperiode, en begivenhed eller højtid, en særlig måde at spise på (religiøst, klimamæssigt etc.) m.v. Kun fantasien sætter grænserne. Efteropgaven vil kunne danne baggrund for diskussioner om, hvordan mad kan vise, hvem vi er, hvad vi går op i, hvad der bliver bevaret for eftertiden osv.

Klassetrin: 4.-10. klassetrin (indholdet tilpasses klassetrinet)

Varighed: Forløbet i Elværket (Del 2) tager ca. 1½ time.

Længden af Del 1 og Del 3 er afhængig af, hvordan læreren bruger oplægget.

Hvornår: hverdage i 2024

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød.

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise sin madpakke på museet. Der er adgang for kørestolsbrugere i Elværket.