En skoledag for 100 år siden

Meget har ændret sig siden almueskolevæsnet blev indførte i 1814. Fra latin, spanskrør og udenadslære til smart-boards, gruppearbejde og nationale tests.

Undervisningen foregår som et historisk værksted i den gamle skolestue på Hillerød Bymuseum. Eleverne får lejlighed til at opleve historien med kroppen, ved at prøve at gøre ting som ”i gamle dage” i praksis. Vi vil med udgangspunkt i museets udstillinger og genstande sammen reflektere over, hvordan og hvorfor skolegangen har ændret sig gennem tiden. Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra og se på kulturgenstande som kilder.

Indhold

Forløbet består derfor af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • at børnene får praktiske erfaringer med livet i skolen før i tiden. F.eks. prøver de at skrive med griffel på tavlen, skrive skråskrift med blæk, kalde læreren ved efternavn, rejser sig når man taler, nejer og bukker osv.
  • fortællinger om skolen i Hillerød, skoleinstitutionens historie, perspektiveringer af fænomener som revselsesretten, kønsforskelle, osv. med udgangspunkt i museumsgenstandene i lokalet og elevernes spørgsmål.

Kompetencemål

  • Eleven kan se sammenhænge mellem tid og forandring.
  • Eleven kan sammenligne tidligere tiders livsvilkår med eget liv
  • Eleven kan bruge kulturgenstande som kilder til fortiden
  • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Museumsformidlerens rolle: Styrer forløbet og håndterer klassen som helhed. Jeg lægger vægt på at børnene får en positiv oplevelse af mødet med museet og får lejlighed til at udtrykke forundring og stille spørgsmål til de fremmede omgivelser og ting, de oplever.

Lærerens /pædagogens rolle: At støtte urolige /sårbare elever, hjælpe med at dele materiale ud, evt. byde ind med relevante koblinger til det, I har talt om i klassen og lignende.

Klassetrin: 0. – 3. klasse

Varighed: 1-1 ½ time

Sted: Hillerød Bymuseum, Helsingørsgade 65, 3400 Hillerød (i hjørnet af slotsparken).

Tidspunkt: alle dage undtagen fredag. Ring og aftal nærmere.

Tilmelding og spørgsmål: Charlotte Mortensen, tlf. 6181 5825 eller cmm@museumns.dk

Praktisk: Vores klasseværelse er ikke så stort, og klasser på mere end 20 elever bliver nødt til at sidde tre på nogle af skolebænkene. Det kræver hensyntagen, at være så mange elever i lokalet – Det afspejler imidlertid ret realistisk forholdene, som det kunne være i skolerne i Hillerød, efterhånden som flere og flere børn kom i skole, og hvor der kunne være op til 30 elever i en klasse på få m2, ligesom vores!

Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotsparken, når vejret tillader det. Vi har også et langt frokostbord i cafeen, som kan benyttes efter aftale.

Der er desværre dårlig adgang for kørestolsbrugere på Hillerød Bymuseum pga. trapper

 

skolestue på Bymuseet i Hillerød

Skolestue på Bymuseet i Hillerød, hvor elever fra 0. – 3. klasse kan deltage i undervisningsforløb

Skolegang før i tiden. Undervisningsforløb Museum Nordsjælland

Hvordan var det at gå i skole for 100 år siden? Museum Nordsjællands skoletjeneste giver mulighed for at elever kan prøve, hvordan det var at være barn før i tiden.

skolestue på Bymuseet i Hillerød med anskuelses tavler

Undervisning foregår i gammeldags skolestue på Bymuseet i Hillerød. Skolestuen er indrettet som dengang med bla. anskuelses tavler.