Fra jæger til bonde i stenalderen

Overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder for 6000 år siden er en af de mest markante kulturforandringer i historien. Men hvad er egentlig forskellen på de to perioder i stenalderen – og er der nogle ligheder? Det skal eleverne arbejde med i undervisningsforløbet, hvor de også ser nogle af de arkæologiske genstande, der er karakteristiske for perioderne.

Indhold

Eleverne arbejder med forskelle og ligheder mellem jæger- og bondestenalderen ud fra de arkæologiske (materielle) kilder samt med kronologien.

I klassen skal eleverne i grupper placere billeder af genstande, dyr og planter på en tidslinje med fokus på livsgrundlag og kronologi samt forskelle og ligheder i kulturperioder, der efterfølger hinanden.

På museet fremlægger grupperne deres tidslinjer og argumenterer for de valg af placering, de har truffet. Der bliver med hele klassen udarbejdet en fælles tidslinje, som viser overgangen fra jæger- til bondestenalder.

Afslutningsvis finder vi lokale oldsager frem for at se og mærke, hvordan redskaberne så ud i stenalderen og lære navnene på de vigtigst.

Download FFM til dette forløb

Klassetrin: 3.-4. klasse

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage kl. 9 – 13 i uge 2-18

Varighed: forberedelse i klassen (2-3 lektioner) efterfulgt af 2 timer på museet

Forudsætninger: Undervisningsforløbet kan anvendes som afslutning eller evaluering af klassens arbejde med jæger- og bondestenalder. Det vil være for svært uden forkundskaber.

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise sin madpakke på museet. Der er adgang for kørestolsbrugere i Elværket.

 

 

Kultur på Vej

Dette undervisningsforløb er en del af Kultur på Vej, som er et samarbejde mellem skoletjenesterne på Museerne Helsingør, Furesø Museer og Museum Nordsjælland. På tværs af kommunegrænser tilbyder vi 12 spændende undervisningsforløb, som belyser den mangeartede og lokale historie i Nordsjælland.

Alle forløb er forankret i Fælles Faglige Mål og foregår i eksterne læringsrum, hvor autenticitet, genstande og museal faglighed giver rum til ny læring. Forløbene henvender sig til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Se flere undervisningstilbud på Kultur på Vej