Kulturspot: Herlige heste

Særudstilling i Kulturspot på Ridebanen i Hørsholm

Museum Nordsjælland inviterer alle til at kigge forbi kulturspottet på Ridebanen i Hørsholm, hvor museet har arrangeret en særudstilling, som kan opleves frem til d. 14. oktober. Udstillingen rummer historier, billeder og arkæologiske fund, der alle kan relateres til heste og ridning i Nordsjælland.

Udstillingen står på Ridebanen fra d. 27. september til d. 14. oktober og er åben fra 7-21.

Heste binder Nordsjælland sammen på kryds og tværs både nu og i fortiden. Siden slutningen af yngre stenalder for ca. 4.000 år siden har heste spillet en betydelig rolle. Det er omtrent på dette tidspunkt at vi med sikkerhed ved, at vildhesten blev tæmmet. Lige siden har hesten været en fast del af samfundet, idet de både var betydningsfulde indenfor tro og trosudøvelsen, og samtidig udstrålede hesten rigdom og overskud – hesten var således ikke for alle.

Udstillingen viser og fortæller om både arkæologiske og historiske fund, som i høj grad understøtter hinanden. De arkæologiske fund dækker bl.a. over hesteknogler fra affaldslag, der vidner om, at heste til en vis grad blev spist eller i hvert fald slagtet og parteret. Men vi kender også hesteknogler fra grave, fordi heste i nogle tilfælde blev dræbt i forbindelse med begravelsen – enten som en offerhandling eller ud fra en forestilling om, at den afdøde skulle have en hest med til dødsriget. Ellers kendes hesteknogler fra en række offerfund, formentlig fordi ofringer blev brugt til at kommunikere med guder eller naturkræfter på.

Hestekranier kendes også fra historisk tid, hvor de typisk findes under gulvene i diverse bygninger. Hvad baggrunden for disse handlinger oprindelig har været, fortaber sig i tågerne, og vi må derfor gætte på, at placeringen af hestehoveder under gulvene er rodfæstet i gamle offerforestillinger om hesten som et magisk, beskyttende dyr.

Heste og Hørsholm går forholdsvis langt tilbage og er i høj grad tilknyttet Kongehuset og Hirschholm Slots historie. I 1650 fik Dronning Sophie Amalie (1628-1685) Hørsholm Hovedgård og flere andre gårde forærende af sin mand, Frederik 3. Hun oprettede stutterier, altså hesteopdræt, på flere af disse gårde. Dronning Sophie Magdalene (1700-1770), den senere bygherre til Hirschholm Slot, var gift med Christian 6. I hendes tid gik det stærkt tilbage for stutterierne, og de blev nedlagt i 1749.

Det kunne have været et endeligt for Hørsholms hesteliv, men Hørsholm havde udviklet sig til en garnisonsby for ridende soldater; både husarer, ridende livgardere og dragoner. Og igennem en periode på ca. 250 år satte de deres tydelig præg på byens historie. Bl.a. blev den gule stald på Folehavevej (det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseums bygning) benyttet af den ridende livgarde.

Praktisk

Udstillingen står på Ridebanen fra d. 27. september til d. 14. oktober 2021. Den er åben fra 7-21.

Kulturspot er et mobilt museum, der dukker op rundt omkring i Nordsjælland med forskellige små pop-up udstillinger. Den ombyggede container er piftet op i en opsigtsvækkende rød farve, så man ikke kan undgå at få øje på den ude i landskabet. Tanken er, at den ubemandede museumsenhed er åben og til rådighed, når folk har tid og lige kigger forbi.

Foto: Vægtlod fra middelalderen. Udformet som en hest. Fundet ved Søborg. Fotograf: Phillip Nørgaard.