Fotoudstilling: Kultur eller natur?

Fotoudstilling: ‘Kultur eller natur? – det er spørgsmålet’

Det er det helt overordnede spørgsmål som tages op i Museum Nordsjællands fotoudstilling, som kan opleves på Naturlegepladsen Eghjorten frem til d. 19. september. Udstillingen er dermed et bidrag til den aktuelle debat om oprindelig natur, som ofte diskuteres i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, naturnationalparker og naturlig skovdrift.

Naturlegepladsen Eghjorten, Jespervej 309, 3400 Hillerød: mandag d. 8 august – mandag d. 19. september 2022.

I disse år er der meget fokus på naturen og ikke mindst på, hvordan vi kan skabe mere natur. Men deri ligger et paradoks, for er natur noget man skaber? Eller bliver natur, som planlægges, designes og vedligeholdes, egentlig mere et udtryk for kultur (altså menneskelig indgriben og påvirkning) snarere end natur?

Museet og udstillingen taler ikke imod naturgenopretninger eller forbedringer af biodiversiteten, blot vil museets gerne erindre om, at natur og kultur ofte er to sider af samme sag. Gennem en række landskabsbilleder sættes der således fokus på menneskets relation til den nordsjællandske natur igennem historien. Billederne er taget af Mette Kjelstrup, som er arkæolog på Museum Nordsjælland, og derfor har blik for at se kulturspor i landskaberne. Det er der kommet et stort og meget varieret fotomateriale ud af.

Gadevang Mose er en lille naturperle midt i det bebyggede Gadevangkvarter. Men søen er skabt ved tørvegravning, hvor man i øvrigt fandt et menneske skelet fra 400-200 f.Kr. Det lille stykke natur er skabt på grund af fredning iværksat i 1927 og endeligt stadfæstet i 1951.

Hvert billede har sin historie om relationen mellem menneske og natur, ja i nogle tilfælde kan den menneskelige indflydelse endda ses på flere måder. Mange fortidsminder, eller kulturspor, er efterhånden blevet så stor en del af landskabet, at vi måske ikke længere opfatter dem som menneskeskabte. Ved at præsentere dette udsnit af forskellige spor efter menneskelig indgriben i naturen, opfordrer vi til at gå på opdagelse i det nordsjællandske landskab og huske på, at de landskaber man færdes i og beundrer, alle er resultat af menneskers handlinger i kombination med naturens egen udvikling.

Debataften

Udstillingen lukker d. 19. september med en afsluttende debataften på Museum Nordsjælland, hvor Skovridder Jens Bjerregaard Christensen, byplanlægger i Hillerød Frode Andersen, og arkæolog på Museum Nordsjælland Pernille Pantmann med hver sit udgangspunkt vil fremlægge og diskutere deres syn på natur og kultur.

Turguide

Museet har udarbejdet en turguide til de forskellige steder som præsenteres i udstillingen, som man kan tage med ud på udflugter i det nordsjællandske landskab. Guiden kan købes på Museets afdelinger.