Juni 2023, Hørsholms historie får nyt ansigt

Ny byarkivar på Hørsholm Lokalarkiv glæder sig til at levere historie til Hørsholms borgere.

Hirschholm Slot og Struensee. Usserøds historiske fabriksmiljøer. Rungsted Fiskerleje og Karen Blixens familie. Hørsholm kommune er sprængfuld af spændende historie, og fra 1. juni er 43-årige Anders Dalsager i spidsen for at undersøge og formidle den. Han er netop tiltrådt stillingen som arkivleder og museumsinspektør på Hørsholm Lokalarkiv.

‘Hørsholm, Rungsted, Usserød og Vallerød gemmer på masser af fantastisk historie, der har haft betydning for lokalsamfundet og det øvrige Danmark. Derfor er det et drømmejob at træde til som byens arkivar og historiker’,  udtaler Anders Dalsager.

Ny formidling af Slotsparken

Den nye byarkivar understreger, at det allervigtigste er, at lokalarkivet fortsat kommer ud til kommunens borgere. Så det kan vise, hvad det er for et fascinerende historisk område, de bor i.

‘Derfor vil jeg i første omgang tage fat på ny formidling af det historiske miljø i Slotsparken med kollegerne i Museum Nordsjælland. Derudover vil vi også formidle arkivets mange fortællinger og billeder fra lokalområdet via sociale medier’, fortæller Anders.

Historiker med lang erfaring

Anders Dalsager er uddannet historiker fra Københavns Universitet og har erfaring med formidling og historiske undersøgelser fra en lang række andre kulturinstitutioner. Han har tidligere været ansat på Rigsarkivet, Nationalmuseet og Billund Museum, og han kommer direkte fra en stilling som museumsinspektør på Kroppedal Museum på Vestegnen.

Anders afløser Hørsholms mangeårige byarkivar, Hans Jørgen Winther Jensen, der gik på pension ved årsskiftet. Og de har allerede talt sammen om, hvor de bedste og vigtigste fortællinger om kommunen gemmer sig.

‘Hans Jørgen efterlader sig et flot arbejde med Hørsholms og Nordsjællands historie, og det bliver en fornøjelse at føre videre,’ fortæller Anders. ‘Noget, jeg også gerne vil undersøge, er Hørsholms udvikling til moderne velfærdskommune med markante borgmestre i spidsen. Det kan blive stof til både foredrag og forskningsartikler.’

Museum Nordsjælland et stærkt team

Hørsholm Lokalarkiv er sammen med Hørsholm Egns Museum del af Museum Nordsjælland, som udforsker og formidler hele regionens historie. Og ifølge den nye byarkivar er det en enorm fordel.

‘Det betyder meget, at lokalarkivet er en integreret del af Museum Nordsjælland. Det gør, at vi er del af et stærkt team med dygtige historikere og arkæologer, der effektivt og grundigt kan formidle oplevelser til lokalområdet. Museumsfællesskabet gør os simpelthen til stærkere kulturformidlere, der når tæt på borgerne’, fortæller Anders Dalsager.

Anders Dalsager bor til dagligt i Brønshøj med sin familie, der udover ham selv består af kæresten Signe og børnene Astrid, Frida og Alfred, der er hhv. 15, 6 og 3 år. Han har dog et godt kendskab til Hørsholm, da han har tre søskende, der er vokset op i byen.

– Anders Dalsager glæder sig til at dykke ned i lokalarkivets samling fra Hørsholms historie.