August, 2023 Invitation til borgermøde

Præsentation af planer for nyt Museum om oplysningstiden og fremtidig benyttelse af bygninger og område ved det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Hirschholms Slotspark ApS, i samarbejde med Museum Nordsjælland og GPP Arkitekter, har den glæde at invitere interesserede borgere til borgermøde, hvor der vil blive præsenteret spændende planer om et nyt museum dedikeret til oplysningstiden. Mødet vil også omhandle den fremtidige anvendelse af øvrige bygninger i det gamle jagt- og skovbrugsmuseum.

Tidspunkt: Torsdag d. 31. august fra kl. 17.00 til kl. 19.00
Sted: Folehavevej 13, 2970 Hørsholm i ‘Vognporten’

Tilmelding af praktiske hensyn til: Kontakt@duraliving.dk. Senest d. 29. aug.

Formålet med borgermødet er at give interesserede borgere mulighed for at høre om de visioner, der er udarbejdet i samarbejde mellem Hirschholms Slotspark ApS, Museum Nordsjælland og GPP Arkitekter. Planerne omfatter et nyt museum, der vil fokusere på oplysningstiden og dens indflydelse på det samfund vi lever i, i dag.

På borgermødet vil repræsentanter fra de involverede parter præsentere projektets hovedelementer, herunder konceptet bag det nye museum og den forventede betydning for lokalsamfundet og omgivelserne.

Samtidig vil der også blive givet indsigt i de planer, der vedrører de øvrige bygninger i det gamle jagt- og skovbrugsmuseum samt fremtidig brug af Museumshaven. Dette inkluderer information om historiske elementer, modernisering af faciliteter og den overordnede vision for områdets udvikling.

Der vil efter præsentationen være mulighed for at stille spørgsmål og dele tanker om projektet med projektledere, arkitekter og museumsrepræsentanter.

Med venlig hilsen,
Hirschholms Slotspark ApS