Februar 2023, Bevilling på 14,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes med bedre gæstefaciliteter og mere formidling

Det kongelige jagtlandskab i Nordsjælland har netop modtaget en bevilling på 14,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Hele syv indgange til Parforcejagtlandskabet skal opgraderes med bedre gæstefaciliteter og mere formidling. Alt sammen for at skabe gode gæsteoplevelser og øge kendskabet til det unikke jagtlandsskab, der er en vigtig del af vores danmarkshistorie og som er udnævnt som UNESCO verdensarv.

Når lokale og turister besøger Gribskov, Store Dyrehave ved Hillerød og Jægersborg Hegn & Dyrehave mødes de af 120 km snorlige jagtveje i et symmetrisk stjernedesign. De barokinspirerede jagtveje blev anlagt af den enevældige konge, Christian 5., fra 1670 til 1697 til at dyrke den helt særlige parforcejagt. Det var en spektakulær kongelig ceremoni, hvor jagtvejenes arkitektur gjorde det muligt at navigere effektivt rundt efter kronhjorten i det over 4.600 hektar store skovlandskab.

Vigtige indgange og nye faciliteter

Hvert år besøger flere millioner gæster UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet nord for København, og nu vil de få glæde af den flotte bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

– Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden får vi mulighed for at etablere helt nye picnicsteder, toiletter og p-pladser. Og vi vil fremover kunne tilbyde introfilm mv. om verdensarven ved en række indgange til de nordsjællandske skove. Jeg er sikker på, at mange vil blive glædeligt overrasket over den fascinerende historie om Parforcejagtlandskabet, som de om et stykke tid vil kunne møde ved de syv udvalgte indgange, fortæller Peter Ilsøe, direktør for Naturstyrelsen.

De syv udvalgte indgange er i Gribskov ved Ottevejskorset; ved Hillerød i Store Dyrehave ved Overdrevsvej; i Jægersborg Dyrehave & Hegn ved Fortunen, Springforbi, Hjortekær, Skodsborg og Klampenborg. Planen er, at det hele skal stå færdigt i løbet af et par år.
Bag organisationen af Parforcejagtlandskabet står fem Nordsjællandske kommuner: Hillerød, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Fredensborg og Gribskov samt Det

Grønne Museum, Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland, der er sitemanager institution for UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.
– Den store bevilling ligger i forlængelse af vores strategiske satsning for området. Opgraderingen af de syv indgange understøttes af en bæredygtig strategi, idet organisationen bag UNESCO verdensarven ikke ønsker et stort centralt besøgscenter. Vi ønsker derimod, at de lokale, danskere og internationale gæster spredes ud i landskabet, og på den måde forstyrrer naturen mindst muligt, uddyber Ole Lass Jensen, museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Aktuel del af danmarkshistorien og værdifuldt UNESCO brand

Det storslåede jagtlandskab i Nordsjælland er det eneste af sin slags i verden, som er optaget på den prestigefyldte liste over UNESCO verdensarv. Det betyder, at det har ”Outstanding Universal Value” og dermed er en bevaringsværdig del af menneskehedens arvegods. I tråd med UNESCO-brandet formidler Parforcejagtlandskabet bl.a. området som din, min og vores UNESCO verdensarv. Den nye formidling vil styrke den spændende fortælling om kongelig jagt, magt og pragt og også trække tråde til nutiden.

– Det storslåede jagtlandskab var et udtryk for kongens symbolske magt, hvor vi også i dag møder begrebet magt i forskellige livssituationer. Fra vi er børn i skolegården, til vi bliver voksne og indgår i et større samfundsfælleskab, oplever vi, at magt har stor betydning for vores liv og hverdag. Som kongen iscenesætter vi os selv, dog på andre måder og på andre platforme, og UNESCO-verdensarvsværdier som demokrati, fred og ytringsfrihed bliver løbende udfordret bl.a. med krigen i Ukraine. Derfor har det aldrig været vigtigere at lære om personlig, politisk og økonomisk magt i vores samfund, siger Liv Thøger-Aldahl, General Manager for UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Således har historien om parforcejagten et dannelsesperspektiv, og det er samtidig også en fortælling om, hvordan menneskets natursyn har ændret sig over tid.

I Danmark er der syv UNESCO verdensarvssteder, som er Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jellinge Monumenterne, Vadehavehavet, Stevns Klint, Christiansfeld og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Fakta om Parforcejagtlandskabet

  • Naturstyrelsen og Det kongelige jagtlandskab i Nordsjælland har modtaget en bevilling på 14,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Midlerne skal gå til etablering af 7 velfaciliterede indgange, og fængende formidling.
  • Det var Christian 5., der byggede Parforcejagtlandskabet i slutningen af 1600-tallet efter en dannelsesrejse hos bl.a. Ludvig 14. af Frankrig.
  • Ordene ”par force” betyder ”med magt” eller ”med styrke” på fransk, og er navnet på en jagtform, der stammer fra Frankrig og England
  • Landskabet symmetriske linjer og barokinspirerede design viser et unikt internationalt udsyn.
  • Det er et enestående eksempel på et dansk kultur- og naturlandskab, og det eneste af sin slags på UNESCOs verdensarvsliste.
  • Kernen i verdensarven udgøres af 120 km velbevarede jagtveje anlagt fra 1670 og frem til starten af 1700-tallet. Vejene er fordelt på et areal på ca. 4.500 hektar skov. De tydeligste markører er vejstjernerne, hvor flere veje krydser hinanden.
  • Det kongelige jagtlandskab ligger i Gribskov, St. Dyrehave v. Hillerød samt Jægersborg Hegn & Dyrehave.

Kontaktpersoner:

NATURSTYRELSEN, JÆGERSBORG DYREHAVE & HEGN
Stella Blichfeldt, Naturvejleder, Mob.: 2373 0260, Mail: stb@nst.dk

NATURSTYRELSEN, STORE DYREHAVE VED HILLERØD & GRIBSKOV
Anne Johannisson, Naturvejleder, Mob.: 2321 5373, Mail: ajo@nst.dk

UNESCO VERDENSARV PARFORCEJAGTLANDSKABET I NORDSJÆLLAND
Liv Thøger-Aldahl, General Manager, Mob.: 4196 3642, Mail: lta@museumns.dk

De syv indgange til UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet. Grafik: Peter Leschly.