December 2022, Årets vigtigste arkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer årets Top 10 over imponerende arkæologiske fund og naturvidenskabelige resultater, der er fremkommet i 2022.

11.000 år gamle træplatforme

Da man skulle bygge en omfartsvej mellem Græsted og Gilleleje, blev der foretaget udgravninger i kanten af den nu tørlagte Søborg sø. Her undersøgte man en boplads fra den tidligste del af Maglemosekulturen, der er fra omkring 9.000 år f.Kr. Det er ikke hver dag, at vi finder bopladser fra denne periode af oldtiden, men det der gør dette fund helt særligt, er at man for første gang på dansk jord fandt originale konstruktioner i form af træplatforme, der stammer fra Maglemosekulturen. Tilsvarende konstruktioner er tidligere påvist på den verdensberømte engelske stenalderboplads Star Carr.

Udgravningssituation. I bunden af udgravningen ses resterne af de 11.000 år gamle planker.

Platformene er konstrueret af kløvede planker fremstillet af bævreasp, der er lagt parallelt og danner en næsten ret vinkel fra kysten og ud i den tidligere sø. Omkring platformene, på det der dengang var lavt vand i søen, er der fundet forskellige genstande, bl.a. mellemfodsknogler fra elg, en elgtakøkse og endelig en meget sjælden harpun af en type, der ikke tidligere er fundet i forbindelse med udgravninger i Danmark. Genstandene er placeret i søen af bopladsens beboere.

Sjælden harpunspids.

At træplatformene overhovedet er bevaret, skyldes, at temperaturstigningerne efter sidste istid, har fået vandstanden overalt til at stige. Platformene er dermed blevet dækket, først af vand, og sidenhen af iltfattige sø-sedimenter, som har givet ekstremt gode bevaringsforhold.
Udgravningerne har afdækket to træplatforme, men da undersøgelsen kun omfatter en begrænset del af den gamle søbred, er det muligt, at der kan findes flere.

Deponering af elgknogler.

Maglemosekulturen er den betegnelse arkæologer bruger om de mennesker, og den skovjægerkultur, der i jægerstenalderens ældre del fandtes i det nordvesteuropæiske lavlandsområde og i det sydlige Skandinavien. Selvom Maglemosekulturen varede i to årtusinder, er fund fra denne periode relativt sjældne, og velbevarede fund, som det der er gjort ved Søborg sø, helt usædvanlige. Der er ingen tvivl om, at dette fund bidrager væsentlig til vores viden om livet i denne periode af stenalderen.

Illustration fra Nis Nielsen