Erhverv

Fra højskole til lilleskole

Af lokalhistoriker Lisbet Hein Hørsholm Lilleskole (grundlagt 1970) har siden 1976 haft adresse på Højskolevej 11, 2960 Rungsted Kyst. Det år overtog Lilleskolen nemlig sine nuværende bygninger, der blev opført i 1911 for at rumme højskolen Købmandshvile, der var i drift indtil 1970. Det var ikke bare højskolens navn, der var specielt – institutionen var

Den langsomme butiksdød i Dronninghus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 Det oprindelige Dronninghus blev bygget omkring år 1900, men brændte allerede ca. 1905, hvorefter det nuværende opførtes. Navnet Dronninghus bruges i dag om hele den lange bygning, der omfatter Rungstedvej nr. 5 og 7. Denne konstruktion opstod imidlertid først i 1958, hvor ejendommene på de to

Usserød Bryggeri 1859-1989

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 I over 100 år blev der brygget øl i Usserød. Det var et såkaldt hvidtølsbryggeri, der fremstillede øl med et lavt alkoholindhold indtil 1970. Derefter stod produktionen på mineralvand og æblemost, mens man forhandlede en række ølmærker fra andre bryggerier. Det var en efterkommer af en

Hørsholm Bymidte i 1960’erne og 70’erne

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Eksplosiv vækst i Hørsholm Igennem 1960’erne og 70’erne voksede befolkningstallet i Hørsholm eksplosivt. Ved periodens start boede der omkring 6.000 i kommunen – i slutningen omkring det tredobbelte. Der var vækst i alle kommunerne nord for København, men ikke mindst Hørsholm var en attraktiv tilflytterkommune. Gode trafikforbindelser, grønne områder, stort

Hos købmand Toft

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein I 1950’erne var der ingen store butikscentre i Hørsholm – men til gengæld masser af mindre forretninger. Hovedgaden var Hørsholms centrale forretningsstrøg, men langt fra det eneste. Dagligvareforretningerne lå i klynger i alle kommunens kvarterer: I det centrale Hørsholm helt fra den nuværende Gl. Hovedgade i syd til Hørsholm Klædefabrik

Værtshuset Kronhjorten

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Da Hørsholm Hotel ved Ridebanen lukkede i 1978, var det afslutningen på næsten 250 års drift. Allerede i 1725 opstod der en kro på stedet, senere var der også post- og gæstgivergård, hotel og pensionat. Den flotte bygning bruges i dag til erhvervsformål, blandt andet har flere speciallæger klinik her.

Hvad skal pladsen hedde?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Hørsholm Klædefabrik lå ud til pladsen i næsten 100 år Der er gang i en livlig diskussion af, hvad pladsen ud for det nu lukkede apotek skal hedde. Det kan man se i Hørsholm Ugeblad fra marts. Ud til pladsen med adresserne Hovedgaden 49, 51 og

Hørsholm 1940: En kommune – fire lokalsamfund

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Diskussionen af de forskellige lokalplaner for Rungsted gør det oplagt at erindre om de skillelinjer, som tidligere fandtes i Hørsholm Kommune. Rungsted Efter Kystbanens åbning i 1897 udstykkedes og solgtes store arealer i Rungsted. De blev i stor udstrækning bebygget inden 1905. Og i de fleste

Der bor en bager på Bolbrovej

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Artiklen i Ugebladet 8. februar 2021 om den nye bager på Bolbrovej 64A sætter gang i lokalhistorikeren. For har der ikke tidligere være bagere eller brødudsalg på de kanter? Henning Hasselbohm kom fra Sverige. Han var på vej til Schweiz, men blev standset af Første Verdenskrig.

Kampen om jorden – eller om Hørsholms identitet

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Kampen om de få ledige arealer spidser til – i Hørsholm såvel som i hele det storkøbenhavnske område. Det vidner de heftige diskussioner af diverse lokalplaner om. Planerne om at opføre et privat plejehjem på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo (se Ugebladet 16. og 23.