Erhverv

Hørsholm: Gågaden 1969-2009

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Efter 1. juli 1969 kunne de gående bevæge sig rundt på kørebanen i gågaden uden at være bange for at blive kørt ned; men de gamle fortove med kantsten og kørebanen i midten var der jo stadig. Så var det egentlig en gågade man havde? Strøget

Arbejderboliger i Rungsted

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Ordet arbejderboliger får de fleste hørsholmere til at tænke på de boliger, som blev opført til arbejderne på Den Militære Klædefabrik og Hørsholm Klædefabrik i 18- og 1900-tallet i Usserød og Hørsholm; men Rungsted har også sine arbejderboliger. Kystbanen var blevet åbnet i 1897. Den krævede

En lægepraksis i Hørsholm ved århundredeskiftet

Af Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Nyere Tids afdeling, 2020. Her følger en lille historie om Frederik Funch, der gennem sit virke som praktiserende læge satte sit præg på Hørsholm. Da Frederik Funch i 1897 slog sig ned i Hørsholm, var der i forvejen to ældre læger i byen: dr. Lindegaard, som var distriktslæge og sygehuslæge

Rungsted Ladegård

Rungsted Ladegård

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Hørsholm er blevet fattigere – på kilder til historisk viden og fantasi I starten af februar 2011 blev Rungsted Ladegårds avlsbygninger jævnet med jorden. Det var et sørgeligt syn af flere grunde. Bygningerne havde arkitekturhistorisk værdi. Arkitekten bag avlsbygningerne var Knud Borring, og de repræsenterede et

Fra støberi til park – Hørsholm Jernstøberi

Hørsholm Jernstøberi

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2007 Hvor Rådhusparken ligger i dag, lå der mellem år 1900 og 1966 et jernstøberi – Hørsholm Jernstøberi. Det startede som en enkeltmandsvirksomhed; men blev i 1920 et selvstændigt aktieselskab under koncernen Nordiske Metalvarefabrikker. Året forinden havde virksomheden fået en ny leder – nemlig ingeniør Peter Tang

Anglomac – en kvindearbejdsplads

Anglomac

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Anglomac – en stor kvindearbejdsplads på grænsen mellem Rungsted og Vedbæk Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne. Sådan lyder en kliché; men kvindelige enlige forsørgere og kvinder fra lavindkomsthusstande havde længe inden da været i nærkontakt med arbejdsmarkedet – også i Hørsholm. Fabrikken Anglomac producerede

Hørsholm billeder – dagligdagen i 1960’erne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2016 Livet spændte vidt i Hørsholm omkring 1960. Fortiden var ikke en grå masse. Landbrug var stadig noget, man brugte. Markerne blev pløjet med en traktor. Og køerne blev stadig malket; men det varede ikke længe, før de blev sat ud, som det hed, når landmændene sendte de sidste

Arbejderboliger i Usserød

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Den militære Klædefabrik Fra begyndelsen af 1800-tallet og til 1981 lå der en stor statslig virksomhed i Usserød. Det var Den militære Klædefabrik, hvor der blev der produceret uldstoffer til hærens og flådens uniformer – senere også til “etaterne”, altså postvæsen, toldvæsen osv. Går man en

Jordbærsæson i Hørsholm i 1920’erne

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Sommeren 2015 har budt på en god jordbærsæson – de danske bær er kommet lidt sent, men der har været rigeligt, og de har været fulde af smag. I lokalarkivet i Hørsholm findes en lille serie fotos af lokale jordbærplukkere, optaget en gang i 1920’erne på

Rungsted Kro gennem tiden

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Kroen på Rungstedlund Det har været en kro i Rungsted igennem århundreder. Den ældste skriftlige kilde om kroen er fra begyndelsen af 1500-tallet, men den har sandsynligvis eksisteret længe inden. Indtil kongevejene blev åbnet for almindelige mennesker i slutningen af 1700-tallet, var Strandvejen nemlig den vigtigste