Urban Diaspora

Urban Diaspora. The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden. Udgivet af Jysk Arkæologiske Selskab, Moesgaard, Aarhus i 2020.
Bogen er redigeret af Jette Linaa fra Aarhus Universitet, og markerer afslutningen af et forskningsprojekt af samme navn, støttet af Det Frie Forskningsråd.
Bogen kan købes på Aarhus Universitetsforlag.

Bogen handler om de indvandrersamfund, der blev grundlagt i danske og svenske byer i tidlig moderne tid (ca. 1450-1650) – såkaldte diaspora samfund. I fokus er Helsingør, Ålborg og Nya Lödöse ved Gøteborg. Den er skrevet af arkæologer, historikere og folkene bag de naturvidenskabelige analyser af bl.a. dyreknogler og makrofossiler fra udgravninger i byerne. Artiklerne tager udgangspunkt i de arkæologiske udgravninger i de tre byer, og ved at sammenholde resultaterne fra de arkæologiske undersøgelser med historiske kilder og kort belyses indvandrersamfundene i de forskellige byer, hvis liv på afgørende punkter adskilte sig fra hinanden og fra byernes lokale indbyggeres.

Otte af bogens sytten kapitler handler om Helsingør, og bogen er dermed den største samlede fremlæggelse af arkæologisk materiale fra Helsingør i 1500-1600-tallet.

Liv Appel fra Museum Nordsjælland har skrevet om de ældre og nyere arkæologiske udgravninger i Helsingør. Udgravningerne af den forsvundne østlige del af byen præsenteres for første gang, og danner i det følgende kapitel, som Liv Appel har skrevet sammen med Jette Linaa, grundlag for en rekonstruktion af bydelen, der hovedsagelig er baseret på udgravningsplanerne, de historiske kort og bevarede skattelister fra byen.

I de to følgende kapitler afsnit beskriver Jette Linaa det nederlandske indvandrersamfund i Helsingør på grundlag af bl.a. kirkebøger og skifterne efter afdøde personer. Derpå følger bestemmelserne af dyreknoglerne og makrofossilerne fra de arkæologiske udgravninger i Helsingør, og hvad man heraf kan udlede om indbyggernes kost. Endelig behandler Rainer Atzbach og Jette Linaa ovnkaklerne og det keramiske materiale fra udgravningerne i Helsingør.