Knoglefund fortæller – glimt fra Nordsjællands fortid

Ulv og elg i Nordsjælland!

Nu kan du få beviset på, at Nordsjælland har været hjemsted for store vilde dyr som ulv, elg og mammut! En ny bog fortæller om dyrelivet i og omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland siden sidste istid.

Biolog Kim Aaris-Sørensen og naturforvalter Bjørn Aaris-Sørensen har skrevet en rigt illustreret bog om udviklingen i dyrelivet i det nordsjællandske landskab, baseret på fund af knogler fra bl.a. arkæologiske udgravninger. Bogen ‘Knoglefund fortæller – glimt fra Nordsjællands fortid’ er udgivet af Museum Nordsjælland med støtte fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Dyrelivet fra istid til nutid – fra urørte vidder til kulturlandskab

Landskabets udvikling har været helt afgørende for, hvilke dyr, der har kunnet trives i Nordsjælland. Tundra-landskabet efter istiden gav plads til arktiske dyr som mammut og rensdyr. De måtte efterhånden vige pladsen for dyr tilpasset den natur, der opstod med klimaændringer og tilgroning, og hvor f.eks. elg, vildsvin og ulv indfandt sig. Med menneskets mellemkomst som jægere og bønder begyndte landskabet for alvor at ændre sig, og faunaen ligeså.

Bogens fortællinger er ikke begrænset til livet på landjorden. Menneskets udnyttelse af naturen har ført til, at der også er fundet af rester af de dyr, der er tilknyttet søerne og havet, lige fra bævere og oddere til sæler og hvaler.

‘Knoglefund fortæller – glimt fra Nordsjællands fortid’ kan købes hos lokale boghandlere eller hos Museum Nordsjælland. Bogen koster 149 kr. Mere information om køb af bøger.