Hørsholm Egns Museum årbøger 2000-2014

Information om køb findes på Køb bøger siden.

Hørsholm Egns Museum Årbog 2014

‘Brudstykker af Hørsholm skolehistorie’ – af ph.d. Hans Jørgen Winther Jensen
‘Skolebarn i Hørsholm omkring år 1900’ – af Lisbet Hein
‘Skole- og musikliv i Hørsholm i 1950’erne og 1960’erne’ – af Birger Julian Nielsen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2013

‘En 8000 år gammel dobbeltgrav fra Nivå’ – af Ole Lass Jensen og Pia B. Mørck
‘Jernudvinding – fagre nye verden anno 500 f.kr.’ af Jakob Schlein Andersen og Mette Palm
‘I Hørsholm er jeg født’ – af Gudrun Præst

Hørsholm Egns Museum Årbog 2012

Vi herude’ – Hørsholm 1950 – af Lisbeth Hein
‘Hørsholm Telefoncentral‘ – af Lillian Fremmich
En konservativ succes ? – af Hans Jørgen Winther Jensen
Købmandens lærling’ – af Henning Christensen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2011

Jernalderens gårde i Nordøstsjælland’ – af Ole Lass Jensen
Da gårdene brændte i Jonstrup’ – Udgravningen af en landbebyggelse fra 1500-tallet – af Mette Palm
De onde grever. Pressehetz i Danmark 1772′ – Om smædeskrifterne i Hørsholm Egns Museums Struenseesamling – af Peter M.M. Christensen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2010

Fra Museets samlinger’ – af Peter M.M. Christensen
Hirschholm Distrikts Ugeblad 1860′ – af Lisbeth Hein
Mary Bess Westenholtz på Folehavegård’ – af Lisbeth Hein
‘Barn og ung pige i Hørsholm i 1940’erne og 50’erne’ – af Lena Willadsen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2009

Stolberg-støtten i Hørsholm’ – af Lisbeth Hein
Mindetavlen for de faldne i De Slesvigste Krige på Hørsholm Kirkegård’ – af Marius Hansen
Helge Pedersen 1920-2008′ – Erindringer fra eller om Rungsted Kyst Station – af Hans Jørgen Winther Jensen / Helge Pedersen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2008

En middelaldergård i Niverød’ – af Ole Lass Jensen og Claudio Cassati
‘Historier om Mortenstrupgård’ – hvorfor bør Mortenstrupgård fredes ? – af Hans Jørgen Winther Jensen
Enkedronning af Sophie Magdalenes hof på Hirschholm Slot 1746-1770′ – af Lisbeth Hein

Hørsholm Egns Museum Årbog 2007

Hørsholm Kirkegård 1807-2007′ – af Lisbeth Hein
Kirstinedal’ – af Poul Væver

Hørsholm Egns Museum Årbog 2005-06

Stenalderjægernes hytter og grave ved Nivå’ – af Ole Lass Jensen
Mathildevejen – mellem Hørsholm og Trørød’ – af Lisbeth Hein
‘Barndomserindringer – fortalt af en gammel Hørsholmdreng’ – af Erling Aakjær Andersen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2004

Forord af Jørgen Hage
Kokkedal’ – af Lisbeth Hein
Konstruktion af Usserød Å og Nivå’ – af Hans Jørgen Winther Jensen
Svensk invasion 1845 – 1911 ?’ – af Mogens Sander Hansen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2001-02

Ford af Jørgen Hage
‘Skovjægere i Kokkedal – En 10.000 år gammel boplads ved Usserød Å’ – af Ole Lass Jensen
Anders Mathiesen, Grev Stolberg og Enkedronning Sophie Magdalene eller den første landboreform i kongeriget Danmark’ – af Hans Jørgen Winther Jensen
‘Usserød Bryggeri 1859 -1989’ – af Mogens Sander Hansen

Hørsholm Egns Museum Årbog 2000

Forord af Jørgen Hage
På trods af kvægpest, misvækst, hoveri og høj landgilde’ – af Hans Jørgen Winther Jensen
Christian VII’s taffel på Hirschholm Slot’ – af Lisbeth Hein
Over Øresund til Hørsholm-egnen’ – af Mogens Sander Hansen